Kyborg Enstitüsü

Kyborg Enstitüsü

Alke, D. Harald, 2016: Başarı Kavrami. Olumlu Düşünme ve Davranmanın Temelleri ve piramit enerjisinin kullanımı ile başarı Enerjipiramidleri

 

Enerjipiramidleri

Horus Enerjipiramidleri Model F

Yaşamın bir simgesi!
D. Harald Alke Biotekniker Kyborg Enstitüsü

Enerjipiramidleri tamamen yeni bir gelişimdir. Kyborg–Çifte–Piramideleri, insanın bilincini ve enerji merkezlerini (çakralarını) içerisine adepte eden, bütünsel enerji konseptlerine yönelik uzun bir arayışın ürünüdürler.

Kundalini Yoga ustalarında 14 yıl öğrenim gördükten sonra, 1990 yazında ışık bilinçlerinden Horus ile medyal haberleşmeye (channeln) başladım. Bu medyal haberleşmede yeni çifte piramidlerin yapı konstrüksüyonunu aldım.

Bütün hayatım boyunca, insanlığın kökenini araştırdım ve tanrının bilincine varmak için yollar aradım ki, kendimide anlayabilme uğraşıydı bu. Benim amacım, ilahi güçleri teşvik etmek ve pozitif doğrultudaki insanların hedeflerine ulaşabilmeleri için daha iyi bir şans ortamı oluşturmaktır.

Her dönem insanlar bu sebepten dolayı kendilerine kutsal mekanlar aramış, tekkeler kurmuş ve dinsel aletler oluşturmuşlardır ki, tanrısal katların yolunu bulabilmek için. Demek ki Enerjipiramidlerinin kulanımında evrensel, kozmik enerji ile bağlantı kurmak söz konusu. Meditasyonu daha kolaylaş-tırmak için, Enerjipiramidleri ile bir kutsal şuur yeri oluşturabiliriz.

Her Enerjipiramidi büyük titizlik ve el ile yapılmış birer küçük sanat eserleridir. Bizleri içtenlikle güzel düşüncelere davet ederler. Bizleri meditasyon yapmaya, kendimizi anlamaya ve tanrısal özümüzü algılamaya teşvik ederler.

Enerjipiramidleri benim dünyada daha iyi bir yaşam için sunduğum katkımdır. Onlar, çok eski majik prensiplerin yeni şekillerde tesir gösterdiği, yeni spritüal boyutun başlangıcıdırlar. Bu yolda, her pozitif işi filizlendiren güçler serbest olur ve yeni anlayışlar kazanılır.

Müşterilerimizin pozitif haberlerinde açıkca gösterdiği gibi, kulanan kişilerin bilinçleride önemli bir rol oynamaktadır. Hassas insanlar çok çabuk ”Horus’un Enerjipiramidleri”nin geniş boyutlu imkanlarını ve sırrını çözebilirler. Özellikle meditasyon teçrübesi olan insanlar, Reyki-Öğretmenleri, Yogacılar vs. Enerjipiramidlerimizi çalışmalarını desteklemek üzere kullanmak-tadırlar.

Bugün, acil çözüm bekleyen bir çok global sorunların karşısındayız ve bunların hakkından gelmek ancak pozitif doğrultulu insanların ruhsal güçlerine şuur ettikleri zaman mümkün olacaktır.

Ancak, ruhsal güçleri-mizi kurucu, konstrüktif kullan-dığımızda, çocuk-larımıza yaşamaya değer bir dünya bırakabiliriz! Geçen son 8 sene içinde coşkulu insanlar tarafından haberler aldık. Enerji-piramidlerinin her türlü meditasyon çeşitlerini desteklediklerinden dolayı, bütün ruhiye, spritüalist yönler tarafından kullanılabiliniyor. Böylece, çeşitli ruhiye toplulukları arasında köprü kurabiliyoruz. Kullanan kişililerin birleşik yanı, dürüst spritüalizm ve kendi güçünün bilincine yönelik arayıçlarıdır. Bilgin kişiler için tanrıya giden bir çok yol gitmektedir, lâkin neticede hepside doğrusudur, çünkü bir mutlak hedef, bir tek evrensel bilinç vardır.

Enerjipiramidleri ile çalışmak isteyen, yeni ruhsal toprağa ayak basmıya hazır olmalıdır. Pandül ve ya su damarı araştırılan değnek ile deneyebilirsiniz! Enerjipiramidlerini sûni çakralar olarak kabul edebiliriz. Eski alşimistlerin sempatiöğretisine göre, aynı enerji ile çalışan insanlar, ruhsal olarakta temas içindedirler. Aynı güçü kullanmaktadırlar.

Enerjipiramidleri ile manevî huzur bahşeden, özel şuur yerinizi oluşturun. Diğer zihni açık insanlar ile, çember şeklinde bir Enerjipiramidleri etrafında meditasyon yapmak oldukca güzel bir tecrübedir. Böylece, kendimizi anlamayı daha iyi öğrenebiliriz, diğer ışık dünyaları ile pekişmiş temas oluşturup, kalbimizdeki sevginin güçünü yükseltebiliriz.

”Şu anda karşı karşıya bulunduğunuz sorunları çözebilmel için kesintisiz kosmik enerjiye ihtiyaç var. Ekoloji ve ekonomi bir dönüşümdeler. Bunun için sizlere Çiftepiramidleri verdik. Kısa bir süre içinde Avrupa’yı saf enerji örgüsü saracaktır. Sevgi aurası içinde yaşayın. Bu, yeni ve üstdüzeye yükselen dinsel duygular yaratacaktır. Böylelikle insanlık iç içe yetişecektir.” Horos

Piramid enerjisi üzerine bir çok kitap yazıldı. Bizim Çifte-Piramidler ile ihtimal oranımız ilk başlangıçlarda zannettiğimizden daha da geniş kapsamlı. Hayallerinizi serbest bırakın ve tabiatın süprizini yaşayın!

Horus’un Enerjipiramidleri ile, içerisinde bilinçli aktivite yürütebileceğimiz sır dolu yeni boyutlara geçit yapıyoruz. İşimiz devam ediyor: ilk Enerjipiramidini yaptıktan 8 yıl sonra, şimdi zaman yeni esrarengiz Majik Enstrüman’lara geldi. Uzun yıllardır beri, dünya tarihi diye bilinen Akasha‘yı okumaktayım. Boyut Kapıları’nın ve majik enstrümanların konseptleri çok eski zamanlardan kaynaklanmaktadırlar. Uzak dünyalardan mesajlar alıyor ve bunlara şekil veriyorum. Bunlar, hayatın sırrını arayanlar için ilham kaynaklarıdır.

Enerjipiramidlerini ve majik enstrümanları mümkün olduğu kadar iyi kullanabilmek için, nefes- ve konsantrasyon metodları ve düzenli meditasyon yapılmasını öneriyoruz.

Her piramidin bir dış kenarı pusula ile Kuzey – Güney tarafına doğrultulmalıdır.

Eğitim seminerleri ve detaylı bilgiler için, lütfen aşağıdaki adrese başvurunuz:

Kyborg Institut & Verlag

Alke GmbH  Spirituelle Kunst & Magie

 

"Bu doğru sihirli ...

"... Senin eserleri Allah'ın hoşnut ve insanlara hizmet!" - Horus

"Yeryüzünde Hayatı oluşturulmasında olduğu hassas bir çiçek!
Da iyi için küçük şapkalar bu!" - Horus

1976 yılından bu yana manevi tecrübe ve geliştirme
Horus'un yıllık Enerjipiramidleri 1990 yılından bu yana
Kyborg Enstitüsü 1985 yılından bu yana

Yaklaşan Olaylar