Villkor

Vid tvivel gäller den tyska versionen av de allmänna villkoren!

Denna språkversion av vår webbplats är endast avsedd för informationsändamål och har grundläggande datainsamlingsmekanismer. Detaljerad information och registrering sker endast på våra huvudspråken tyska och engelska.

Den engelska versionen av våra användarvillkor
Den tyska versionen av våra villkor och villkor