Horus Energipyramider Model D

Model D, Le Braquet
D. Harald Alke

Modell D (270cm) skaffar en övergripande vibration för ett mellanfolkligt samförstǻnd och hjälper att klara upp differenser. Det är högre regelimpulser. Därför ar mäniskorna sǻ interesserade att en gǻng fǻ stiga in i en. Det är precis sǻm om du kortvarigt fǻr anslutning till massan, mycket klarare än det sker i drömmar. Du kan altsǻ med ett vaken medvetande fǻ en aning om tankegǻngarna och känslorna av den mänskliga rasen. Den tjänar det andliga fältet om jorden.. Denna pyramid skaffar internationella kontakter och bidrar till, att mäniskorna kommer sig mentalt närmare. Ni erfar ett klarande i det mentala medvetandet.

Einen Kommentar schreiben: