Horus Energipyramider

En ny teknologi - början av en ny dimension

”Det finns ingen makt på jorden såm kann motsätta sig en beständig tanke! " Yogavasistha

En ny spirituell väg drivs igenom!

Horus Energipyramiderna ® (dubbelpyramider) är D. Harald Alkes uppfinning och uppstod genom talrika channelbudskap med ljusväsen enheten Horus. Namnet betecknar en ny typ av dubbelpyramid. 2 i 1.

Orginal Kyborg-Horus-Energipyramiden ® (dubbelpyramiden se foto) kan du endast erhålla hos oss!

Oöverträffad i kvalitet – 24 års erfahrenhet (sen 1990)!

Vaknar upp en ny andlig väg!

Modell A | Modell B | Modell C | Modell D | Modell E | Modell F | Modell G

Orginal Kyborg-Horus-Energipyramiderna® är tillverkade av massiva mässingstavar med mässingtoppar i ett specielt gjutförfarande av ett klockgjuteri. Polyacrylplattor och –rör måste användas. Dom större modellerna (från och med C) består av antimagnetiska stålrör. Varje mer eller mindre känslig mäniska kan med pendel eller ruta övertyga sig själv vad det gäller. Helt enkelt känna, betrakta, meditera, beställa färgade prospekt, köpa och lära sig att utnyttja. Upp till nya dimensioner!

”Allt vad vi förvärkligar materiellt, är oskiljbart knytet till våra egna föreställningar. Vi själva, och inte den så kallade naturlagen, bestämmer slutligen vad apparater gör eller inte. Om tillräckligt med ”mind power” insättes, eventuellt till och med under inneslutning av andra krafter, då fungerar någonting ”paranormalt”. I fallet energipyramiderna kan jag bara förmoda, att begreppet ” subtil energi” är användbart, såsom det blir undersökt av ”International Society for the Study of subtile Energies and Energy Medicine”. Prof. Dr. Ernst Senkowski (Physiker)

Energipyramiderna® från Horus® är byggstenar i en lång trappa som för till ljuset. Kom med, om du vill! Det lönar sig och det är förbundet med mycket mer glädje till livetän allt annat vad vi gör. Vi behöver en ny, etiskt felfri orientering och vi behöver en massa nya positiva tankar! Mänskligheten befinner sig just i en utveklingskris igen (2004) och vad vi behöver i en sådan kris är tålamod, kraft, uthållighet och medvetande om den nya tiden som skall komma. Dom ifrån D. H. Alke utvecklade energipyramiderna är ett värdefullt bidrag för de nödvändiga förändringarna. Dom är redan beståndsdel av den nya tidens teknologi.

Vi hänvisar till att det, i våra uppgifter, handlar om erfahrenhetsvärden från sensitiva mäniskor och om undersökningar av rutgångare . Dessa erfahrenheter kan man vinna igenom en motsvarande sensitiv begåvning, eller genom en motsvarande spirituell training, såsom det blir erbjudet i Kyborg Institutet: Energytraining.

Redan ideen av fri tillgänglig energi aktiverar krafterna av ditt undermetvetande!
Dom fackliga erfahrenhetsrapporterna kan bara bli sända per post till utlandet. Dessa resultat får ej bli publiceras mera i tyskland. Publiceringarna blev rättsligt förbjudna av hithörande interessegrupperingar, som såg sitt inflytande hotat av energipyramiderna. Men vi har visat ett par användningsmöjligheter.

Vad sǻm resulterar av den konsekventa användningen av”vetenskapliga metoder”, ser vi pǻ det katastrofala tillstǻndet av vǻr miljö och vǻrt ekomomisystem. Om vi inte klarar av att motsätta en ny, skapande livstil mot dom livsföraktande, förstörande methoderna av det vetenskapligt orienterade samhället, dǻ ser det dǻligt ut för vǻr framtid. Därtill handlar det sig inte om en kamp mot nǻnting, utan en insats för nǻnting nytt!

Horus Energipyramiderna ® är kristallliknande strukturer, därifrǻn positivt orienterade mäniskor kann orientera sig. Meditationer pǻ energipyramiden kan animera oss till nya mentala processer. Det är primärt deras uppgift. Vi behöver en ny etiskt felfri orientering och vi behöver en massa nya, positiva tankar! 

Horus Energipyramiderna ® existerar sen september 1990. Efterfrǻgan och resonnansen av användarna har utvecklad sig utomordentligt bra. Sǻ smǻningom visar sig att alla medialt mottagna fakta och hänvisningar är korrekta. Vǻrt arbete är därmed en lyckad synthes av spirituell och vetenskapligt-teknisk utvekling.

Sǻm följd pǻ mit arbete: I alla omrǻden av samhällslivet, postorderkataloger osv. dyker mer och mer aegyptiska motiv upp sen början av arbetet med horus och energipyramiderna. Därmed uppstǻr nya kreativa impulser och alla profiterar därifrǻn.

Hur du kan profitera därifrǻn, fǻr du veta direkt i Kyborg ® Institutet.  Den sǻm har fattat vad vi erbjuder, kann kreativt gestalta sin egen framtid!  

Ett flertal privatpersoner och esoteriska centrum äger redan en energipyramid. Energipyramiden hjälper vid deras arbete. Mäniskor, sǻm mediterar regelbundet känner tydligt vad det känar till här! Med förbrednigen av vǻra energipyramider kann vi aktivt bidra till en nygestaltning av vǻran jord och till en lösning av dǻm aktuella uppgifterna.

Det visar sig allt tydligare, att dǻm flesta användarna är andligt öppna mäniskor, sǻm tar sitt liv framgǻngsrikt i egna händer. Om en mäniska fǻr känslan, att han verkligen utav eget initiativ kann gestalta sit liv, dǻ är det början pǻ en ny livsfas, där man börjar upparbeta sit otillfredställande förflutna, för att sätta en skala, med vilken man äntligen kan förverkliga sina Idealer.

Horus Energipyramider Modell G - Le Braquet

Desto större modeller, 
desto mer påverkan deras verksamhet på Mental området!

N-S-Ausrichtung der Horus Energiepyramiden.
Kyborg Institut

Vid varje pyramid en yttervägg, en sida med kompassen nord-sydlig måste anpassas!

Dessa apparater är bara tillǻtna att byggas i bestämda storlekar, annars fǻr man räkna med oangenäma reaktioner! Hos varje antenn bestäms den precisa bestǻndsdelen och frekvensvalet. Efterbygge förbjudet - patenträttigheterna inskrivna! Pǻ grund av upphovsrättliga grunder inga angav av exakta mǻtt!

Hos vǻrt projekt handalr det sig om utnytjandet av en ny, spirituel dimension! I dom första ǻren av vǻrt arbete med energipyramiderna, var vi angelägna att bevisa vǻra aningar, visioner och sensitiva erfahrenheter med tekniska mätresultat. Det blev snabbt klart, att mätresultaten kunde bli olika interpreterad och i frǻga ställda. Det vore fel om vi gjorde oss avhängiga av reglerna frǻn dǻm konservativa vetenskapsmen, sǻm ställer sig avvisande mot hela esoteriken.

Den andliga ansatsen till en spirituel forskning, sǻm innesluter ett universelt, gudlikt medvetande och faktum av pǻnyttfödelsen, skiljer sig grundläggande frǻn den atheistiska och materialiska vetenskapen, sǻm tror, att dǻm kan mäta allt och att där inte var nǻgot före födelsen och att  det inte finns nǻgot efter döden. Denna begrensda intelektuella hǻllning för ju till det, att man inte känner sig ansvarig, till exempel för  ett födelsefel och att man tror man mǻste göra allt i detta livet, och vill leva ut allt, för därefter ”är allt över”.

Samma mäniskor känner sig inte ansvariga för sitt handlande och tänkande ”efter mig syndafloden” och med döden är allt slut. Dǻm kommer att förundra sig när dǻm plötsligt stǻr vid andra sidan och kvittod av deras beslut blir förfallen. Det är ingen tillfällighet heller, att nu, i dǻm ǻrtionden efter 2. värdskriget sǻ mǻnga handikappade mäniskor blir födda. Det beror inte bara pǻ miljöförstörningen. Offerna och gärningsmännen fǻr i olika rollfördelningar tillfälle att upparbeta deras gamla laster.

Prämissen av naturvetenskapsmännen, att varje mätresultat mǻste vara oändligt reproducerbar, är helt absurd. Allt i naturen befinner sig i ett ständigt flytande, och det är ju precis en framsjutande karakteristik av natürliga, biologiska och mest av allt spirituella processer, att dǻm inte fǻr vara oändligt reproducerbara, annars skulle ju ingen utveckling kunna äga rum.

Mǻnga nutids orienterade vetenskapsmen, till exempel kvantphysikerna, är väl medvetna om detta, precis sǻm vi. Här förlöper skiljelinjen mellan den konservativa världen och den andliga nytiden.

Likadant är det med placeboeffekten, sǻm föregiver att bevisa dummheten av patienterna. I verkligheten är det ett bevis för, att en mäniska genom tron pǻ en läkekraft kan aktivera sitt innre självförsvar för att bli sund igen.

Den centrala betydelsen av energipyramiderna ligger i dess spirituella dimension.

Stora modeller frǻn 270 -900 cm höjd är levererbara pǻ förbeställning

Energi tratt en Horus Energipyramider

1987 upptäckte forskarna Wiltschko och Semm, att vǻrt tredje öga (epiphysen) reagerar pǻ dǻm minsta fluktuationer av magnetfältet med mycket fint differenserade elektriska impulser. Vi kan orientera oss i magnetfältet pǻ jorden! Men vad händer om vi blir helt retningsöverflödade och bombarderade med elektrosmog, bildruta, handy osv.? Dǻ avbryter vǻr sensitivitet! Däremot borde man göra nǻnting.... Om svǻrigheter uppstǻr, uppstǻr räddningen ochsǻ (gammalt frommt tänkesprǻk)

Precis här anknyter mit forskningsarbete. Jag är säker pǻ att mǻnga forskningsresultat över sammanhangen mellen spiritualitet, sundhet och magnetism blir publicerade i närmaste framtid. Messmer och Reichenbach var deras tid lǻngt förut.

Det sǻm sysselsätter mig sen länge är menalträning och bioresonanstherapie med biomagnet-feedback. I förbigǻende inbringar sig här tankar för ett obegränst nyttjande av subtila, biomagnetiska fält i resonans med det gigantiska magnetpotentialet av jorden. Denna energi kommer aldrig att sina ut, även om ett par neuro-ticker är rädda för ett polsprǻng!

I Januari 98 kom en rapport i TV Arte över dǻm nyutforskta strukturerna av jordens magnetfält, sǻm i en computersimulation motsvarade precis mina klarsynta visioner. Detta visade mig att methoden att forska efter natürliga phänomen genom andlig vision verkligen fungerar. Det är även ett bevis att dǻm flera tusentals rutgǻngare och pendlare har tendensielt rätt. Det kommer förmodligen att dröja 20 ǻr ända tills dessa resultat blir allmänt bekannta. Nǻgon gǻng kommer man att betrakta rutgǻng och pendling sǻm nǻgonting alldeles normalt.

Om det sen är den riktiga vägen att bygga en apparat sǻm pendlar för oss, betvivlar jag. Bara om vi sǻm levande och kännade väsen deltar i naturens forskningsprocess, kommer vi att vidareutveckla vǻrt iaktagande (förnimmelse). Om vi överlǻter all vǻr utvidgade iaktagelse till apparater, kommer vi att bli öde lagda. Alltid när vi behöver hjälpmedel för att träffa ett beslut, inskränker vi vǻr egen innre beslutsförmǻga!

Wir stehen heute vor globalen Problemen, die dringend einer Lösung bedürfen und die nur zu bewältigen sind, wenn sich positiv orientierte Menschen auf ihre geistigen Kräfte besinnen. Nur wenn wir unsere geistigen Kräfte konstruktiv nutzen, werden wir unseren Kindern eine Welt hinterlassen, in der es sich zu leben lohnt! In den vergangenen 20 Jahren wurden uns viele Berichte von begeisterten Menschen geschickt. Die Energiepyramiden können von Mitgliedern aller spiritueller Richtungen verwendet werden. Auf diese Weise schlagen wir eine Brücke zwischen verschiedenen spirituellen Gemeinschaften. Was die Benutzer gemeinsam haben, ist die Suche nach neuen Wegen, eine ehrliche Spiritualität und das Bewußtsein der eigenen Kraft.

Für den Wissenden gibt es viele Wege zu Gott, doch am Ende war jeder Weg der rechte, denn es gibt nur ein endgültiges Ziel, nur ein Universales Bewußtsein.
Wer mit den Energiepyramiden arbeiten will, sollte bereit sein, geistiges Neuland zu betreten. Testen Sie sie mit Rute oder Pendel! Wir können die Energiepyramiden als künstliche Chakren betrachten. Nach den Gesetzen der alchimistischen Sympathielehre stehen alle Menschen, die mit der gleichen Methode arbeiten, geistig miteinander in Verbindung. Sie nutzen diese Kraft.

Schaffen Sie sich mit einer Energiepyramide Ihren ganz persönlichen Platz der spirituellen Besinnung! Es ist eine schöne Erfahrung, gemeinsam mit anderen aufgeschlossenen Menschen im Kreis um eine Energiepyramide zu meditieren. Auf diesem Weg können wir lernen, uns besser zu verstehen, mit den jenseitigen Lichtwelten in einen intensiven Kontakt treten und die Kraft der Liebe in unserem Herzen verstärken. Lassen Sie Ihren Träumen freien Lauf! Mit den Horus Energiepyramiden® durchschreiten wir das Tor zu neuen Dimensionen.

1987 entdeckten die Forscher Wiltschko und Semm, daß unser 3. Auge (Epiphyse) auf geringste Schwankungen des Magnetfeldes mit sehr fein differenzierten elektrischen Impulsen reagiert. Das heißt, wir können uns im Magnetfeld der Erde orientieren! Aber was ist mit der totalen Reiz-Überflutung durch Elektrosmog, Bildschirm, Handy usw.? Da setzt die Sensitivität oft aus!
Genau da setzen wir mit unseren Energiepyramiden an. Eine geringfügig veränderte und erhöhte Schwingung kann Umweltstörungen kompensieren. Wir selbst, unser Körper beginnt höher zu schwingen. Elektromagnetische Störungen gehen durch uns hindurch. Ich bin sicher, daß in naher Zukunft neue Forschungsergebnisse über die Zusammenhänge zwischen Spiritualität, Gesundheit und Magnetismus erscheinen werden.

Im Januar 1998 kam ein Bericht in TV "arte" über die neu erforschten Strukturen des irdischen Magnetfeldes, die in der Computersimulation genau meinen hellsichtigen Visionen entsprechen. Das zeigte mir vor allem, daß meine Methode, durch geistige Visionen natürliche Phänomene zu erforschen, richtig funktioniert. Es war auch der Beweiß dafür, daß die vielen tausend Rutengänger tendenziell Recht haben (Benkieser-Kuben-System etc.). Es wird vermutlich noch 20 Jahre dauern, bis diese Ergebnisse allgemein bekannt werden. Aber irgendwann wird man Rutengehen und Pendeln als etwas ganz normales betrachten.

Oszilographenmessung an einer Horus Energiepyramide aus dem Kyborg Institut

Das Bild links zeigt die neutrale Meßkurve eines Oszilloskops, abgenommen von der Haut einer Testperson.
Bild rechts zeigt die Meßkurve, wenn die Testperson in Modell C der Energiepyramiden hineinsteigt und sie anfaßt. Energie beginnt zu fließen. Gleichzeitig sinken die Hautwiderstandswerte. Diese Messungen können beliebig reproduziert werden.
Fallende Hautwiderstandswerte werden in der Medizin als Streßabbau interpretiert. Durchschnittswerte von "normal gestreßten" Erwachsenen bewegen sich zwischen 50 und 60 kOhm, je mehr jemand in Streß gerät, können diese Werte bis auf 2000 kOhm steigen (das höchste, was ich je bei einem Menschen gemessen habe).
Durch regelmäßiges Energytraining (Kundalini Yoga) können diese Werte dauerhaft auf 15 - 30 kOhm reduziert werden. Meine Werte waren nach einigen Jahren Training konstant bei 10 - 15 kOhm und im Streß nur bei 25 kOhm. Meine Kinder liegen bei sagenhaften 5-10 kOhm, trotz Schulstreß.
In einer Energiepyramide C fallen die Werte einer Testperson innerhalb weniger Minuten um durchschnittlich 30 - 50 % vom Ausgangswert und stabilisieren sich meistens nach kurzer Zeit bei 10 - 15 kOhm, was sonst nur durch längeren Trainingsaufwand erreicht werden kann. Weitere Überlegungen kann jeder selbst anstellen.

Selbst testen:
Ein Widerstandsmeßgerät kann sich jeder Interessent und jeder Pyramidenbesitzer für 20 € im Elektrofachhandel kaufen. Für die Messung des Hautkontaktes basteln Sie sich eine Kontaktröhre: Besorgen Sie sich 2 Kupfermuffen aus dem Wasserleitungsbedarf mit einem Durchmesser von 35 m. Löten Sie an jede Muffe einen Draht und an den Draht einen kleinen Bananenstecker, der in das Meßgerät paßt. Damit können Sie daheim Ihre eigenen Werte überprüfen.

Streß-Test:
Interessant wird es, wenn Sie eine Horus Energiepyramide besitzen, und es kommt eine Person zu Besuch, von einer Autofahrt und gestreßt. Geben Sie der Testperson in jede Hand eine Muffe (das Testrohr). Die beiden Rohre dürfen sich nicht berühren, sonst gibt es einen Kurzschluß. Das Gerät arbeitet mit einer Batterie von 1,5 oder 3 V. Es kann also nicht passieren.

Hautwiderstandsmessung mit einer Horus Energiepyramide aus dem Kyborg Institut

Messen Sie bei Ihrem Besucher direkt den Hautwiderstand wenn Ihr Gast kommt. Wenn sich Ihr Gast nun einige Zeit in Ihrer Wohnung aufhält, messen Sie nach 10 oder 20 Minuten noch einmal den Hautwiederstand, oder, nachdem die Person sich entspannt hat und ihre Hände für ein paar Minuten ruhig über Ihre Energiepyramide gehalten hat. Nach einer Stunde können Sie wieder messen. Die meisten Menschen reagieren direkt und positiv mit einem Abbau der Haut-Widerstandswerte.

Hier habe ich 2 Muffen über einen mit Plastikfolie isolierten Holzstab gezogen. Auf diese Weise kann man beide Kontakte in eine Hand nehmen, ohne daß es einen Kurzschluß gibt. Die andere Hand hat man frei, um z.B. die Pyramide anzufassen.

Auch wenn derartige Messungen interessant sind, sollten Sie darüber nicht den spirituellen Aspekt vergessen. Es kommt uns wesentlich auf die intuitive Wahrnehmung an! Alle Messungen sind Krücken für unseren Verstand und engen den Geist ein!

Vad kan man ta sig till med energipyramiderna?

Som du vet av vǻra rapporter, fǻr man i tyskland inte skriva nǻnting mer om värkan och nyttan av energipyramider, eftersǻm laget bestämde att ”det finns ingen pyramidenergi” (den moderna inquisitionen). Vilka kretsar detta tjänar till att försöka hǻlla oss tysta och att avfärda vǻra erfahrenheter sǻm dumheter och bedrägeri, mǻste du själv överlägga. För at rätta sig efter mǻnga anfrǻgor, vill jag skriva om ett paar användningsmöjligheter här i ett par rader:

 1. Varje modell mǻste vara utriktat med en kompass i N-S, se bruksanvisning!
 2. Det är bäst att ställa modellerna pǻ ett litet bord. Dǻ kan du nämligen regelbundet varje morgon och kväll sätta dig pǻ en stol eller fǻtölj framför, ställa fötterna därunder och händerna däröver, för att pǻ sǻ sätt meditera och ta igen dig.
 3. Man kan ställa ett glas vatten i pyramiderna, för att sen dricka det, lägga in livsmedel eller ädelstenar (inte för mycket pǻ en gǻng), man kan lägga in homöopathiska medikament osv.. Allt vad vi lägger in, blir överfört i omgivningen (den alkemistiska sympathieläran). Därefter resulterar genast, att man inte skall lägga in dǻliga negativa saker! En mann lade en gǻng in sina smǻ runda batterier och ville ladda upp dǻm. Han fick starkt huvudvärk, eftersǻm svängningen av kvicksilvret i batteriet blev överfört. Kvicksilver är höggradigt giftigt.
 4. Varje energipyramid har tvǻ nivǻer, nere pǻ bottenplattan och uppe pǻ dǻm mellra biokondensatorplatterna. Pǻ bottenplattan härskar mer inflytande av jorden och pǻ den övre nivǻn härskar mer inflytande frǻn kosmosen. Vatten sǻm vi ställer in därnere förbinder oss med jorden (kroppen), uppe med kosmos (ande). Gör testen själv: Ställ 2 Glas mineralvatten utan kolsyra samtidigt för 5-10 minuter pǻ bägge nivǻer av energipyramiden, ett nere, ett i mitten. Efter 5-10 minuter pröva vattnet: Du kommer att lägga märke till, att vattnet frǻn det övre glaset smakar annerlunda, än det ifrǻn nedre nivǻn! I regel blir vattnet frǻn övre nivǻn kännt friskare.
 5. Ädelmetaller fǻr läggas in (smycke, men inte för mycket pǻ en gǻng). Stǻl och järn hör inte iin i energipyramiderna, lika sǻm starkt järnhaltiga mineralier, pyrit och hämatit. Det stör energifältet av pyramiderna. Även horusringen, en stǻlring frǻn den stora pyramiden hör inte in i dǻm smǻ energipyramiderna A och B, utan därunder! I Modell C kann man lägga horusringen i centrum om ädelstenaxen. Där kan den skaffa en bra Kontakt till den stora 9 m energipyramiden i südfrankrike, var den ju även kommer ifrǻn.
 6. En tv eller bildskärm skullle minst ha ett avstǻnd pǻ 1 m, även andra transformatorer och elektriska apparater, sǻm bygger upp starka kraftfält. Om olika kraftfält överlagrar sig, uppstǻr  interferenser (störningar). För att fǻ nytta av en energipyramid, mǻste det subtila energifältet först kunna utveckla och bygga upp sig.
 7. För sensitiva mäniskor är verkan av en energipyramid kännbar även över stora distanser. I dǻm förgǻngna ǻren gjordes mǻnga experiment och tester med rutgǻngare. Därefter komm vi till överenstämmande värden: Inflytande-Radius av Modell A: minst 8 m, Modell B: minst 25 m, Modell C: minst 250 m, Modell D minst 3 km. Om man bygger upp flera olika modeller pǻ en ort, komplenterar sig kraftfältet av dǻm olika modellerna och det gemensama kraftfältet blir starkare. Vad allt det där tjänar till, är förbjudet för tyskar...kanske väcker det interesset för egna tankegǻngar!
 8. Bra orgonstrǻlare passar bra ihopa med energipyramiderna (men inte alla är bra byggda). Man kan ansluta dǻm till olika hörn av den mellersta  Pyramiden eller pǻ spetsen, för att överföra (den inte existenta energin) med en även icke erkänd orgonstrǻlare (allt nonsens, allt förbjudet, helt klart!)
 9. Dǻm pǻ marknaden befintliga Tachyonapparaterna är helt olika i des framställning och verkan. Sǻmliga är negativa, mǻnga onyttiga, andra positiva. Man fǻr väl överlǻta det till ägaren, vad han kan ta sig till med det. Se upp: Bara för att nǻnting ger energi, mǻste det inte vara positivt. Tachyon- och Teslaplattor /apparater hör inte in i en energipyramid!
  Diffferensen mellan vǻra energipyramider och alla dǻm andra ”energiapparater” bestǻr i att alla energipyramider är resultatet av en lǻng spirituell utbildning. Altsǻ blev utvecklade rent spirituelt. Vi garanterar för en positiv utstrǻlning utan skadliga biverk. Alla dǻm andra apparaterna blev utvecklade av tekniskt och förstǻndsmässigt sökande mäniskor. Därefter är det  mera tur, om resultatet har biverk eller inte och vad energin är bra för, sǻm kanske utgǻr därifrǻn. Det är bäst att testa detaljerat, pendla eller meditera över det.
 10. Behandla din energipyramid precis sǻm dit ”husdjur”, den vill bli sköt och beaktad och den kommer att ge igen alt dit bemödande tusenfaldigt. Om nǻgon bara ställer sitt modell i ett hörn, glömmer och lǻter det försmutsas, kommer han att ha mycket mindre nytta, än nǻgon annan sǻm hittar en innre meditativ förbindelse till sin energipyramid.


Under ǻrens lopp blev jag klarsynt, och när jag betraktar mina energipyramider med mit innre öga, dǻ ser jag överallt i mina rum i energipyramiderna, även i dǻm andra magiska konstobjekt, smǻ ljusvarelser sǻm kilar omkring, sǻm älskar denna energi och förstärker den. Mina orientaliska vänner är övertygda, att varje energipyramid drar ǻt sig Devas (ljusvarelser), sǻm kan hjälpa oss att gestalta vǻrt liv, precis sǻm vǻra skyddsänglar. Försök det! Förr fick dǻm smǻ ljusvarelserna namnet feer eller goda ”husandar”. Det vore bra, om vi hämtade tilbaka den förlorade förbindelsen till naturen och till  ljusvarelserna runt om oss! Det skulle förbättra känslan för naturen. Mina energipyramider och dǻm ”magiska konstobjekten” kann vara hjälprika därtill.

Jag önskar dig ljus pǻ din väg D. Harald Alke

Einen Kommentar schreiben: