Den Kyborg Institute

För mig är energipyramiderna ® ett symbol av livet!

Horus Energipyramider Modell F i Flörsheim-Dalsheim

Kyborg – Dubbelpyramiden ® är resultatet av en lǻng sökan efter helhetsenergikonsept sǻm innehǻller medvetandet och chakran av mäniskan. Efter 14 ǻrs spirituel utbildning under ledning av asiatiska mästare, framför allt kundalini yoga, tantra och zen, började jag i sommar 1990 channla ljusväsenheten horus.

Jag har bemödat mig i hela mitt liv att utforska ursprunget av livet, och jag har sökt efter väg till guds-insikt, för att förstǻ mig själv. Bredvid dǻm nämda invigningsmethoderna praktiserade jag över mǻnga ǻr magi, alchimi och schamanistiska ritualer. För mig handlade sig om praktisk erfahrenhet.

Mitt mǻl är att befordra dǻm spirituella krafterna och upplǻta dǻm positivt orienterade mäniskorna en bättre chans, för att förvärkliga deras mǻl.

Till alla tider har mäniskorna för detta ändamǻl sökt heliga platser, uppfört tempel och skapat religiösa instrument, för att finna deras väg till dǻm gudomliga nivǻerna.

Hos energipyramiderna handlar det sig om förbindningen till det kosmiska medvetandet. Med en energipyramid kann vi skapa oss en helig plats för besinning, där det faller oss lätt att meditera. Varje energiepyramid är ett litet konstverk, samvetsgrannt tillvärkade för hand. Den bjuder in oss till besinning pǻ det sköna. Den kan stimulera till meditation, självkännedom och besinningen pǻ vǻrt gudomliga ursprung.

Energipyramiderna är mitt bidrag för en bättre framtid av livet pǻ denna jord. Dǻm är början av en ny spirtuel dimension, där urgamla magiska prinsipier kommer till verkan pǻ nya vis. Om vi besinner oss pǻ vǻr gudomliga ursprung, blir krafter frisätta och insikter vunna, sǻm fǻr varje positivt arbete att blomma upp. Det gäller att realisera sin egen energi!

Efter mǻnga positiva rapporter frǻn vǻra kunder visar det sig tydligt, att medvetandet av användarna spelar en stor roll. Sensitiva mäniskor kommer snabbt att förstǻ dǻm vidsträckta möjligheterna och avslöja hemligheterna sǻm ”energipyramiderna frǻn horus” bjuder. Framför allt mäniskor med meditationserfahrenheter, reiki-lärare, yogis, naturläkare och rutgǻngare inbegriper vǻra energipyramider i deras arbete.

Vi stǻr idag framför globala problem, sǻm trängande kräver en lösning och sǻm bara gǻr att lösa, om positivt orienterade mäniskor besinner sig pǻ sina andliga krafter. Bara om vi kan utnyttja vǻra andliga krafter, kan vi efterlämna en värld till vǻra barn, där det lönar sig att leva!

I dǻm förgǻngna 9 ǻren fick vi massor av rapporter tillskickade av begeistrade mäniskor. Energipyramiderna kan bli använda av medlemmar frǻn olika spirituella rikningar. Pǻ sǻ sätt bygger vi en brygga mellan olika spirituella gemenskap. Vad alla användare har gemensamt, är sökan efter nya vägar, en ärlig spiritualitet och medvetandet om den egna kraften. För den vetande finns det ett flertal vägar till gud, men till slut sǻ var varje väg den rätta, för det finns bara ett slutgiltigt mǻl, bara ett universelt medvetande.

Den sǻm vill arbeta med energipyramiderna, skulle vara beredd att begǻ andligt nyland. Testa själv med en rute eller ett pendel! Vi kan betrakta energipyramiderna sǻm konstgjorda chakras. Efter den alkemistiska sympathieläran stǻr alla mäniskor sǻm arbetar med samma method andligt med varandra i förbindning. Dǻm använder samma kraft.

Skaffa dig en personlig plats för spirituel besinning med en energipyramid! Det är en mycket skön erfahrenhet att meditera med andra mäniskor i en cirkel runt om en energeipyramid. Det är en bra väg att försöka förstǻ oss själva, komma i en intensiv kontakt med ljusvärlderna pǻ andra sidan och att förstärka kärleken i vǻran hjärtan.

Oändligt mǻnga böcker har skrivits om pyramidenergi. Med vǻra dubbelpyramider är möjligeterna betydligt vidsträckandera, än vi själv frǻn början kunde ana.

lǻt dina drömmar fǻ sitt fria lopp och lǻt dig överraska av naturen! Med en energipyrami frǻn horus genomskrider vi porten till nya dimensioner, en hemlighetsfull värld, där vi medvetna kann agera.

Vad vore, om denna värld, sǻm DU nu läser mina dater, är virtuel?

Vad gömmer sig bakom insikten av dǻm gamla Kundalini Yoga Mästarna, att världen bara är Maya? Yantra Yoga: Konsten om den kosmiska imaginationen.

En virtuel värld, skaffad av vǻra tankemönster, formulerar fri tillgänglig energi i en holografisk spegel? Vad skulle du göra, om ett tillgrepp här verkligen blir möjligt?

Hur rena är dina tankar i sammanhang med det sǻm materieliserar sig här?

Du är inte det man har lärt dig vara.

Du är kosmisk energi – men vem hanterar musen, sǻm lǻter dig löpa?

Det är pǻ tiden, att du tar över kontrollen själv. Du har slummrat tillräkligt länge i en data. Skaffa dig en tillgǻng till Akasha och Akshara.

 

"Att det är verklig magi: ...

"... Om det andra dina verk behagar Gud och tjäna folket!" - Horus

"Att det är är en ömtålig planta av skapelsen!
Hütest det väl!" - Horus

 

Andlig upplevelse och utveckling sedan 1976
Energipyramider i Horus sedan 1990
Kyborg Institute sedan 1985

Kommande evenemang