Projekt 9-meter od Le Braquet

Era - od leta 1999 - Horus Energy Pyramids Park

Horusove Energijske Piramide G | 9 m | južni Francija | Le Braquet

Gedenktafel an der größten Energiepyramiden-Anlage der Welt in den französischen Pyrenäen:


Die Realisation einer Idee

Am Beginn des 3. Jahrtausends übergebe ich der Menschheit als Symbol des Lebens die 1. Energiepyramide des Horus.
Die innere Pyramide symbolisiert die Kraft der Erde, die uns hervorgebracht hat.
Die Achse symbolisiert die Kultur des Menschen auf Erden.
Die äußere Pyramide symbolisiert die Kraft des Universums, in dem die Erde ruht.


La réalisation d'une idée

À l'aube du troisième millénaire j'offre à la communauté humaine la première pyramide énergétique d'Horus, symbole de vie.
La partie inférieure symbolise la force de la terre qui nous a créés;
l'axe la culture humain, un produit artificiel et faible; la pyramide extérieure l'univers dans lequel la terre se trouve.


The realisation of an idea

On the verge of the ensuing 3rd millennium I like to present all mankind the first Horus Energy Pyramid as a symbol of life.
The inner pyramid, however, is clearly symbolizing the creative power that is emanating from earth and has brought us into being;
it is completed by a pependicular axis reflecting human culture on earth;
whereas the outer pyramid constitutes the entire universe wherein earth finds itself embeded in its orbit.


Idée, Creation et Réalisation

D. Harald Alke

Technicien Biologique

1.1.2000

Merci à tous les hommes qui ont bien compris ce qu'ensemble nous pouvons réaliser grace à la force de la pensée.

Es ist meine Absicht, das Gute im Menschen zu fördern.

I trustfully put this key into your hands which shall be good for the entire third millennium.
Govern it well and take good care of it until

1.1.3000

Največji duhovna energija piramide projekt sodobnih časih s 154 m dolžine.

Tukaj tok umetnosti in duhovno moč nevidno.

Der Pyramidenmann und das Abenteuer des BewußtSeins - D. Harald Alke
Kyborg Institut & Verlag

Leta 1999 smo ustvarili do takrat največji projekt z energijskimi piramidami v južni Franciji. Mesto leži 60 km južno od Toulouse na posebno močnem magnetnem toku v Pirenejih. Velika energijska piramida 9 m višine aktivira močan tok kozmične energije. S tem bo vstavljena v naravno magnetno polje višja frekvenca kot vodilna frekvenca za novo usmerjanje naših bioloških funkcij. Ta metoda ni nova, nova je samo tehnologija, ki je prilagojena zdajšnjim potrebam. Šamani iz civilizacije nespremenjenega naroda so vedno delali po takšnih metodah, da najdejo primerna mesta za bivanje, da bi se obvarovali poškodb in za komunikacijo z Bogovi. Božji hrami, pagode in piramide starih kulturnih narodov so postavljeni na ta način. S Horusovimi energijskimi piramidami ustvarjamo mnogo manjših svetih mest, na katerih ponovno prihajamo v stik z duhom. S tem se lažje približamo k našemu resničnemu poslanstvu in izpolnjevanju nalog.

Prepričan sem, da Horusove energijske piramide prinašajo doprinos k boljšemu medsebojnemu razumevanju ljudi. One bodo pozitivno usmerjene ljudi močno podpirale, da realizirajo njihove pozitivne plane. Energije piramid ne bodo nikoli usahnile. To je začetek samopreskrbe. Z zavestjo te nove moči se bo vaše življenje pozitivno spremenilo.

Prepoznali boste nove možnosti in dobili nove ideje. Staro karmo in bolezni boste premagali. Z energijskimi piramidami boste dobili dejansko možnost, da oblikujete vaše življenje zavestno, duhovno, z življenjsko radostjo in uspehom!