Horus Piramide energetice

Un cale nouă spirituala existentă!

Model A | Model B | Model C | Model D | Model E | Model F | Model G

Din punct de vedere technic piramidele energetice sînt aparate care produc schimbări în cîmpul magnetic. De acea începe să curgă energie liberă! Piramidele traditionale produc cîmpuri statice, dar nu se obţine o circulatie de energie! La piramidele energetice Kyborg poate să simtă fiecare profan acest curent energetic. E o senzaţie nemaipomenită, să simţi cum curge un izvor fără să seacă! Trebuie doar orientat cu o busolă ca o latură să arate spre N – S. Îmbogaţirea cu energie activează de exemplu apa de conductă si ea începe din nou să traiască! Randamentul şi calitatea energiei a piramidei sînt aşa de positive, încăt toate metodele de pînă acum pentru producerea energie bioactive sînt depăşite.

Nenumeroase centre esoterice, medici naturalişti si terapeuts psichologici folosesc aceste aparate noi pentru munca lor. Meditaţile devin mult mai amplificate, deranjamentele sufleteşti au acces la vindecare. “Pacienţi mei agresiv sînt mult mai liniştiţi decînd se pot aşeza lîngă piramida energetică în cabinetul meu, să se încarce cu energie positivă. Necesarul de psihofarmeca a scăzut remarcabil.”( Dr Kutzer psihiatru)

Lasaţivă inspiraţi! Azi stămi în faţa problemelor globale, care necesită neapărat soluţii şi care sînt doar de rezolvat, cînd se orientează oameni positiv cu puterea spirituală către ele. Destul de des avem sensaţia că sîntem expuşi situaţilor dominante fără să putem interveni, că nu putem influenţa neseriositatea generală a politicienilor şi a economiei. Cu puterea deaosebită a piramidei energetice, veţi trăi curînd, că ţelurile dumneavoastră se vor realiza mei devreme, că visurile dumneavoastre devin realitate. O piramidă energetică poate să ridice potenţialul spiritual. Numai cînd o să folosim constructiv puterile noastre spirituale, vom putea lăsa copiilor noştri o lume în care merită să se traiască! Piramidele de energie sînt o mărturie de credinţă pentru viaţă: să trăieşti cu adevărat înseamnă, să te bucuri de posibilităţile care ni le oferă viaţa pămîntească! Cine nu mai poate să se bucure, aceluia îi lipseşte libertatea în care răsuflă sufletul.

Horus Piramide energetice Model G - Le Braquet

Numai cine are timpul pentru muză, o să fie şi inspirat. Aceasta este condiţia pentru fiecare nouă îndrăsneală, pentru dispoziţia unui nou fapt măreţi. Piramida energetică însufleţeşte conştiinţa pentru frumosul, pentru meditaţie. Ea poate să ne dea animaţia, pe care o necesităm cu toţi. Piramida de energie se oferă pentru amenajarea casei şi a grădinei noastre.Ea oferă încăperilor dumneavoastră o adiere de ceva deosebit, o strălucire care face curios şi invită la venirea în cunoştinţă. Fiecare centru esoteric, fiecare cabinet de medicină naturalistică care are încredere în metode naturale, ari putea să instaleze o piramidă energetică în încăperile de tratament, ca să uşureze şi să intensifică propria muncă cu această energie.

Putem să încărcăm şi să curăţim pietre preţioase şi leacurile. Putem să încărcăm apa în piramida energetică şi să ţinem mîinile în direcţia ei. Cînd folosesc mai mulţi oameni piramida energetică se amplifică cîmpul ei energetic!

D. Harald Alke, biotechnicean & inventator, autor a numeroaselor cărţi, a lucrat în baza cercetărilor şi 14 ani împreună cu maestrii asiatici yoghin pînă ce a reuşit să dezvolte această deosebită piramidă dublă.

“Filosoful grec Sokrates a spus, că este o însărcinare, să trezim omul spiritual. ‘Noi sîntemi moaşe care ajută naşterea oamenilor spirituali!” (Sokrates)

Eu cred că am reuşit, ca să realizes cu piramida energetica o contribuţie pentru această însărcinare, pentru înlaturarea deranjamentelor din viaţa noastră şi pentru invieria capacităţi noastre spirituale!”

Piramidele energetice – Kyborg – Horus originale sînt construite din bare de alamă masivă şi bucşi de alamă masivă, care sînt turnate după technologii speciale a turnătorii de clopote. Trebuie sa fie folosite placi şi tuburi din poliacril.

Modelele mari del la C în sus sînt construiţi din oţel antimagnetic. Fiecare om care est cît de cît sensitiv poate să se convingă cu varga şi pendula despre ce este vorba. Pur şi simplu să simţiţi, să priviţi, meditaţi şi cereţi prospecte colorate, să le cumpăraţi şi să învăţaţi să le folosiţi.

Sus spre ţărmuri noi!

Cu atât mai mare de modelele,
impact mai acțiunii lor în zona de Mental!

Începutul spiritual a unei cercetări spirituale, care are conştiinţa universală divină, şi include realitatea renaşteri, se deosebeşte cu totul de ştiintele naturale materialistă şi ateiste, aceasta zice, că totul est măsurabil şi înainte de naştere nu a fost nimic şi după moarte nu va mai fi nimic. Abia această ţinută spirituală duce acolo, ca să te simţi responsabil pentru nimic, de exemplu pentru o greşeală de naştere şi că ai impresia că trebie să faci totul în viaţa asta, şi să trăieşti totul numai pentru că după acea “totul sa sfîrşit.”

Aceşti oameni nu se simt responsabil pentru cea ce fac şi gîndesc “după mine potopul” şi cu moartea sa sfîrşit totul. Se vor mira, cînd sînt odată dincolo şi trebuie să dea socoteală pentru cea ce au făcut. Şi nu e întîmplator, ca acum, în decenile după cel de-al 2 razboi mondial se nasc atîţia oameni handicapaţi. Asta nu depinde numai de întoxicarea mediului înconjurător. Martiri şi răufăcători primesc ocazia în diferite distribuiri de role, să – şi prelucreze vechile povari.

În cercetrarea a ştiintelor naturale are prioritate cerinţa ca fiecare rezultat să se poate reproduce după cum doreşti şi de cîte ori doreşti, acest lucru este nonsens. În natură totul este

întru-n flux continu, şi chiar est o caracteristică deosebită, naturală biologică şi chiar un proces spiritual, că nu au voie să se reproducă identic, altfel nu ari mai avea loc o evoluţie.

Mulţi cercetători ştiintifici cu orientare contemporană, de exemplu fizicieni a fizicii quantă sînt conştienţi de acest fapt. Aici trec linii de despărţire dintre lumea conservativă şi contemporanul spiritual.

Asemănîtor este cu efectul placebo, chipurile dovedeşte prostia pacienţilor. În realitate este dovada, că omul prin crederea în efectul vindecări, poate să mobiliseze puterile proprii de vindecare, ca să devină sănătos.

Însemnarea centrală a piramidelor energetice stă în dimensiunile spirituale ale dumneavoastră.

N-S-Ausrichtung der Horus Energiepyramiden.
Kyborg Institut

La fiecare piramida un perete exterior, o latura cu busola nord-sud trebuie să fi aliniate!

Pâlnie de energie o Horus Piramide energetice

Tot ce realzăm material, este de nedespărţit împletit cu propriile noastere închipuiri. Noi singuri, şi nu aproximativ chipurile legile naturi, determină pînă în urmă, ce fac sau nu aparatele. Aşa că cînd e destul “mind power” instalat, eventual chiar sub includerea puterilor divine, atunci funcţioneaza ceva paranormal. În cazul piramidelor energetice pot doar să presupun, că aici se poate folosi termenul de “energie subtilă” cum e cercetat printre altele de “International Society for the Study of subtile Energies and Energy Medicine” de Profesorul Dr. Ernst Jenkowsky (fisician).

Piramidele energetice a lui Horus sînt elemente de construcţie a unei trepte lungi, care duce spre lumină. Daca vreţi veniţi cu mine! Merită şi e legat cu mai multa bucurie în viaţă, ca orice, altceva ce facem. Ne trebuie o noua ireproşabilă orientare etică şi ne trebuie o gramadă de idei noi positive! Omenirea se află iarăşi într-o crisă de desvoltare (2003), şi ce ne trebuie într-o asemnea crisă este răbdare, putere, perseverenţă şi profesiune de conştiinţă pentru noua era, care va veni. Piramidele inventate de mine sînt o contribuţie valoroasă pentru necesitatea scimbărilor actuale. Sînt deja o piesă a technologiei din era nouă.

Informămi că în declaraţiile noastre sînt valori din experienţa facută a oamenilor sensitivi şi cercetări a prospectorilor cu varga. Această experienţă poate fi făcut cu un talent sensitiv, sau printr-un antrenament spiritual, cum se face în institutul Kyborg prin Energytraining, kundaliniyoga.

Aceste rapoarte cu informaţii făcute prin experienţe pot fi trimise prin poştă în străinătate. Rezultatele acestea nu mai au voie sa fie publicate in Germania.

Cea ce rezultă prin aplicarea consecventă a metodelor stiintifice, vedem la starea catastrofală a mediului nostru înconjurător şi sistemul nostru economic. Dacă nu reuşim să schimbăm metodele care desconsideră si distrug viaţa societaţii noastre orientate spre stiinţă cu un stil de viaţă creativ atunci viitorul nostru nu este prea strălucit. Aici nu este o luptă către ceva, şi pentru un angajament, pentru ceva nou!

Piramidele ale lui Horus au o structură asemănătoare cu cristale,după care se pot orienta oameni cu o gîndire positivă. Meditaţile către piramidele energetice ne pot anima spre procese noi mentale. Aceasta este sarcina voastră primară. Ne trebuie o orientare nouă, etic perfectă şi ne trebuie o mulţime de gînduri noi positive!

Multe persoane particulare şi centre esoterice posedă deja o piramidă. Piramidele energetice le ajută la munca lor. Oameni care meditează cu regularitate simt clar destre ce e vorba! Cu distribuirea piramidelor duble ale noastre putem contribui activ la configurarea nouă a pămîntului nostru şi găsirea soluţilor pentru sarcinile actuale.

Iese tot mai clar la iveală că majoritatea celor care folosesc piramidale energetice, sînt oameni spirituali receptiv, care îşi iau viaţa cu succes în propriile lor mîini. Cînd un om primeşte simţul că poate să – şi configureze viaţa întradevăr din propria iniţiativă, este un început a unei faze creative din viaţă, în care începi să prelucrezi trecutul nesatisfăcător, pentru a pune unităţi de masură, cu care se poate însfîrşit realiza propriile idealuri.

Piramidale trebuiesc costruite din aliajele, materialele şi dimensuinile concepute de mine altfel oscillaţile au altă frecvenţă si pot apare efecte neplăcute secondare.

Einen Kommentar schreiben: