Regulamin

W razie wątpliwości obowiązuje niemiecka wersja ogólnych warunków handlowych!

Ta wersja językowa naszej strony służy wyłącznie celom informacyjnym i ma podstawowe mechanizmy gromadzenia danych. Szczegółowe informacje i rejestracje odbywają się wyłącznie w naszych głównych językach niemieckim i angielskim.

Angielska wersja naszych Warunków korzystania z usługi
Niemiecka wersja naszych Warunków i warunków