DO CZEGO MOŻEMY WYKORZYSTAĆ PIRAMIDY HORUSA®

DO CZEGO MOŻEMY WYKORZYSTAĆ PIRAMIDY HORUSA®

Wiele szkół i centrów ezoterycznych posiada piramidy Horusa® i pracuje z nimi z powodzeniem już od dawna. Osoby które regularnie medytują lub ci którzy wyczuleni są na subtelne wibracje, czują wyraźnie to co aktywowane jest działaniem energii piramid Horusa®. Każdy kto stawia u siebie tą piramidę, dołącza się do grona tych, którzy aktywnie uczestniczą w kreowaniu na nowo naszej planety.

Wiele naszych doświadczeń w tej dziedzinie, pokazuje że najczęstszymi naszymi klientami są ludzie duchowo otwarci, którzy chętnie i z powodzeniem biorą życie w swoje ręce. Jeżeli czujesz że sam potrafisz zmienić pozytywnie swój los, to rozpoczęła się dla ciebie nowa, twórcza faza twojego życia. Wielu ludzi nawet nie czuje jak bardzo pozytywnie się zmienili, ustalając sobie nowe cele, podejmując nowe kroki aby urzeczywistnić wreszcie marzenia. Pochłonięci pracą nad ideałami dopiero komplement z ust przyjaciół uświadamia im jakie zmiany w nich zaszły.

Polecamy aby model A czy B ustawiony był na pasującym stole, tak aby można było regularnie rano i wieczorem siedząc np. obok na krześle wsunąć nogi pod piramidę, lub móc trzymać nad nią ręce. Oczywiście są też inne możliwości do regeneracji czy medytacji i każdy może stworzyć sobie najwygodniejsze dla niego rozwiązanie. Szczególnie głębokie przeżycia uzyskuje się, gdy wokół piramidy siada grupa osób i wspólnie medytuje. Można wtedy poczuć bardzo silne pole energetyczne, które tworzy się wokół wszystkich uczestników. W ten sposób piramida energetyczna Horusa® może stać się najważniejszym punktem małej domowej świątyni, miejscem natchnienia, wypoczynku i połączenia z boską Jaźnią. Jest to niezależne od tego jakiego jest się wyznania religijnego, gdyż piramida wzmaga każdą modlitwę czy medytację.

Pewien nauczyciel duchowy żyjący w Szwajcarii powiedział kiedyś do mnie: »Ta energia istniała zawsze, ale Pan odkrył bardzo prostą drogę do tego, aby każdy człowiek mógł ją poczuć świadomie i to jest wielki krok na drodze rozwoju duchowego«.

Każda piramida posiada 2 poziomy, pierwszy znajduje się na dole na płycie akrylowej, a drugi po środku na płytach kondensatorowych. Na dolnej płycie i mniej więcej do połowy wysokości piramidy, wpływ ma energia ziemi, połowa górna i płyty kondensatorowe to wpływ energii kosmicznej. To co wstawiamy do piramidy na dół będzie łączyć nas z ziemią i jest dobre dla ciała, natomiast to co wstawiamy na poziom górny, znajduje się pod wpływem energii kosmicznych i oddziałuje na naszego ducha.

Doświadczenie:

Wstawmy do piramidy 2 szklanki z wodą, jedną na dół, a drugą na górę. Woda z poziomu dolnego już po niedługim czasie nabierze innego smaku niż woda z poziomu górnego. W piramidzie można doenergetyzowywać żywność, kamienie szlachetne, kryształy, preparaty homeopatyczne. Tylko proszę nie wszystko na raz. Wszystko to co włożymy do piramidy zaczyna promieniować na otoczenie do tego stopnia, że wystarczy włożyć do niej zdjęcie jakiejś osoby, aby w ten sposób przekazać jej pozytywną energię. Ta forma idealnie nadaje się do przekazywania reiki na odległość.

Metale szlachetne jak np. biżuteria nadają się również do energetyzowania w piramidzie, natomiast stal, żelazo i metale z zawartością żelaza jak piryt, hematyt, meteoryty żelazne nie ponieważ wywołują zakłócenia! Telewizory czy monitory powinny znajdować się w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od piramidy. Wszelkie inne urządzenia użytku domowego w odległości przynajmniej 1 m.

Promień działania modelu A jest formy kulistej i wynosi przynajmniej 8 m, modelu B przynajmniej 25 m, a modelu C - 250 m.

Znajdujące się na rynku przedmioty naładowane energią tachionów, różnią się bardzo między sobą wykonaniem i działaniem, niektóre działają negatywnie, wiele jest nieużytecznych, a inne działają pozytywnie. Każdy musi podjąć decyzję dla siebie co do ich zakupu.
Uwaga! Tylko z tego powodu że coś promieniuje jakąś energią nie musi być zaraz dobre. Proszę ani tachionów, ani płyt tesli nie wkładać do piramidy.

Znajdujące się na rynku rozmaite przyrządy i urządzenia zapobiegające elektrostresowi funkcjonują często bardzo dobrze lecz zalecana jest ostrożność w ich używaniu, gdyż nie tylko przecinają linię pola elektromagnetycznego w otoczeniu, ale również nasze własne stworzone przez ciało, przez co zakłócamy naszą własną energię. Dlatego nie powinno się ich nosić na ciele, ani nie wkładajmy ich do piramidy. Te osoby, które posiadają piramidę Horusa
® mogą zrezygnować z konieczności używania urządzeń eliminujących zakłócenia.

W naszym projekcie chodzi o to, aby wkroczyć na nowe szlaki rozwoju duchowego. Badania które prowadzimy zawierają w sobie uniwersalne prawa Boskiej świadomości, wykorzystują wiedzę o reinkarnacji i przez to różnią się całkowicie od poglądów ateistycznych i materialistycznych, które twierdzą nadal, że wszystko da się zmierzyć, a po śmierci nic nie istnieje. Ten ograniczony styl myślenia doprowadził do tego, że ludzie uważają że trzeba wszystko przeżyć, wypróbować, osiągnąć, gdyż z chwilą śmierci wszystko się kończy.

Ludzie nie czują się odpowiedzialni za swoje czyny gdyż myślą, że gdy odejdą z tego świata będą rozgrzeszeni za to co robili, ale tacy jeszcze się zdziwią gdy dostaną rachunek za swoje niewłaściwe decyzje jakie podejmowali w życiu.

PODSUMOWANIE

(1) Piramida musi być dokładnie ustawiona za pomocą kompasu. 5° odchylenie leży jeszcze w granicy tolerancji. Narożniki piramidy pokazują kierunki Pn-W, Pd-W, Pn-Z i Pd-Z. Horus poleca następujące metody do uzyskania prawidłowego ustawienia piramidy:

Proszę użyć kompasu oraz różdżki czy wahadełka, jeżeli jesteście Państwo z tymi przyrządami dobrze zapoznani. Następnie przejdźcie do jej dokładnego dostrojenia:

  • Dotyczy modelu A: proszę usiąść przy stole na którym stoi piramida, rozpocząć medytację koncentrując się na swoim sercu. Następnie wyobrazić sobie, że piramida posiada kuliste pole energetyczne, teraz niech ta kula energii przeniesie się do Waszego serca, obracajcie powoli piramidę trochę w jedną, trochę w drugą stronę, aż osiągniecie uczucie, że ustawiona jest prawidłowo.

  • Dla modelu B: proszę tak stanąć lub usiąść, aby pręty poziome zewnętrznej piramidy znajdowały się mniej więcej na wysokości pępka, następnie skoncentrować się na jej polu energetycznym i pozwolić mu na Was zadziałać. Potem proszę powoli obracać piramidą w jedną i drugą stronę, do momentu uzyskania najintensywniejszego odczucia.

  • Dla modelu C: proszę postawić piramidę w miejscu dla niej przeznaczonym i położyć się tak, aby mieć nad sobą północną poziomą rurkę piramidy zewnętrznej, głowa ma wskazywać północ, a stopy muszą dotykać do rdzenia piramidy. Rurka pozioma będzie wtedy znajdować się mniej więcej nad czakrą pępka. Proszę zamknąć teraz oczy i wyobrazić sobie energię piramidy która na Was działa. Następnie potrzebne są dwie osoby, które staną po stronie wschodniej oraz zachodniej piramidy i będą zgodnie z Waszymi poleceniami obracać piramidę do osiągnięcia uspokajającego, harmonizującego uczucia. Proszę zwrócić przy tym uwagę, aby piramida wewnętrzna była razem z zewnętrzną jednocześnie obracana.
    Gdy piramidy energetyczne ustawione sa prawidłowo, odczuwamy zawsze uspokajające, harmonizujące wibracje. Natomiast jeżeli stoją nieprawidłowo, to można osiągnąć wprawdzie silniejszą energię, ale brakuje przy tym spokoju i harmonii.

(2) Modele A i B piramidy nie powinny być poddawane zbyt wysokim temperaturom, ani też bezpośrednio intensywnemu słońcu, ponieważ polyakryl z którego wykonana jest płyta dolna, posiada inny współczynnik rozszerzalności niż metal, co może prowadzić do naprężeń, które doprowadzą do wygięć płyty głównej. Po ochłodzeniu wprawdzie naprężenia te powinny wrócić do normy, ale nie jest to efekt mile widziany. Jednak sama energia słoneczna bardzo dobra jest do rozprzestrzeniania się energii piramid.

(3) Piramida energetyczna nadaje się też do ładowania energią kamieni szlachetnych, kryształów, biżuterii. Na przykład stara biżuteria zostaje oczyszczana z negatywnych wibracji.

(4) Płyty biokondensatorowe wzmacniają pole energetyczne modelu A i B o 20 %, a modelu C nawet o 40 % ze względu na to, że nie posiada dolnej płyty akrylowej.

(5) Zakresy działania poszczególnych modeli znanym nam do tej pory, wyglądają następująco: pole wewnętrzne model A minimum 8 m, model B minimum 25 m do 200 m model C minimum 250 m. Modele C łączą się ze sobą na odległość nawet do 200 km tworząc siatkę swojej energii, która nakłada się na naturalne pole magnetyczne ziemi, co wpływa pozytywnie na inne mniejsze modele, budząc je do intensywniejszego działania. Model D posiada wewnętrzny promień działania około 1 km i łączy się z innymi tego typu modelami ( 270 cm ) na odległość do 1000 km. Najdalszy zasięg działania wynosi dla modelu A - 500 m, modelu B - 10 km, modelu C - 90 km, modelu D - 100 km. Dane dotyczące maksymalnego zakresu pochodzą z wielu obserwacji i wydają się być w większości przypadków trafne. Już sam promień wewnętrzny działania piramid jest wystarczającym powodem na ich stosowanie. Gdy stoją one dłuższy czas na tym samym miejscu, to energia ich rośnie. Mierzono już przypadki gdzie wewnętrzny promień w modelu A dochodził do 20 m, a w modelu B do 200 m . Piramidy Horusa® tworząc siatkę ze swojej energii modeli w Niemczech, Austrii i Szwajcarii, osiągnęły wzmocnienie swojego działania, które wynosiło przy modelu A wcześniej około 24 000 jednostek Bowisa, a teraz około 38 000.

(6) Wysokość i kąt nachylenia pozwala dostrajać się do różnego rodzaju energii, innymi słowy w zależności od użytych prętów czy rurek oraz ich dokładngo połączenia, tworzymy rodzaj specyficznej anteny, która dostrojona jest do pewnych zakresów częstotliwości. Wielokrotne doświadczenia wykazały, że piramidy Horusa® mogą posiadać tylko kilka konkretnych wymiarów. Tworząc inne proporcje osiągaliśmy różne, niepozytywne efekty, dlatego należy potraktować to ostrzeżenie poważnie i zaniechać podobnych eksperymentów. Produkowane przez nas modele odpowiadają dokładnie wymiarom podanym w tabeli przez Horusa w 1991 roku i chronione są one prawem patentowym.

(7) O tej energii nie wiemy jak dotychczas zbyt wiele, tylko to że jest ona bardzo skondensowana. Niewykluczone że chdzi tu o energię punktu zerowego, opisywaną przez Heisenberga. Twierdził on że: »Można wydobyć ją z każdego centymetra sześciennego pustej przestrzeni, a jej siła jest tak ogromna, że jeden centymetr wystarczyłby na zaopatrzenie naszej planety w prąd przez 1000 lat«. Ale może chodzi bardzej o Wolną Energię Tesli. Przyszłość pokaże nam kto miał rację.

(8) Energia piramid może być używana i formowana za pomocą naszej siły mentalnej. Wieloletnie doświadczenia pokazały, że piramida wzmacnia siły naszej wyobraźni i moc realizacji. Jest to zapewne punkt wyjściowy do możliwości kontroli za pomocą naszych myśli. Dlatego musimy być tego świadomi i wykorzystywać zgodnie z zasadami etyki, tak aby nie wyrządzać żadnych szkód. Wtedy możemy być pewni, że nasze cele i plany, mogą być realizowane szybciej i skuteczniej. Wykorzystujmy je konstruktywnie w celu polepszenia własnych warunków życia, usunięcia problemów ekologicznych i pomocy innym. Stosując energię piramid zawsze pamiętajmy o kierowaniu się Prawem Uniwersalnym.

(9) Kto śpi lub medytuje w pobliżu piramidy, intensywnie pogłębia odbierane doświadczenia i nawet osoby które nastawione są do tematu piramid sceptycznie, nabierają w ich obecności lepszego nastawienia do wielu problemów. Wszelkie konstruktywne plany i pomysły pozwalają się nam o wiele łatwiej realizować. Posiadamy wiele sprawozdań od osób które dzięki piramidom osiągnęły cele wcześniej niemożliwe.

(10) Jeżeli zetknęliście się Państwo z tematem reinkarnacji, to na pewno wiecie, że nasze życie nie kończy się śmiercią. Wiele dzisiejszych problemów pochodzi z wydarzeń jakie miały miejsce w poprzednich wcieleniach. Eksperymenty z piramidami na tym polu pokazały, że pod wpływem piramidy energetycznej, nie występuje zjawisko duchów, które często utrudniają życie osobom bardzo wyczulonym. Przypuszczalnie bardzo duża dawka energii życiowej emitowana z piramidy powoduje, że powstają strefy w których nie przebywają zbłąkane dusze z innych światów. Jeżeli jednak ktoś chce nawiązać kontakt ze swoim przewodnikiem duchowym czy istotami świetlistymi, to piramida energetyczna będzie mu to ułatwiać.
Przesłanie od Horusa:

»Nie żyjecie tylko na ziemi, a dusza wywodzi się z innych światów. Piramida enegetyczna pomaga wam przebudzić się. I to jest ważne. Wasze sny otrzymają nowe znaczenie, jeżeli włączycie do nich siłę piramid. To nie jest trudne, tylko odwagi! Już wkrótce Europa zostanie pokryta siecią czystej energii, która da wam siłę do pokonania niesprawiedliwości która was teraz gnębi. To jest ta droga, która wykracza ponad wszystko. Żyjcie otoczeni aurą miłości, bo to pomaga pokonać wszystkie problemy tego świata.«

(11) Kto potrafi posługiwać się wahadłem, będzie mógł stwierdzić, że piramida promieniuje na poziomie środkowym, wibracjami podobnymi do spiralnej poświaty, która ma właściwości tłumienia wszelkiego rodzaju szkodliwego promieniowania. Naturalnie nie chodzi tutaj o to, że pierwiastki radioaktywne przestają promieniować, ale że w polu działania piramidy energia magnetyczna ludzkiej komórki, a szczególnie DNS jest wzmocniona, stabilizowana i przez to komórka jest ochroniona.

(12) Nie należy ustawiać piramidy w bezpośrednim sąsiedztwie źródła promieniowania takiego jak np. telewizor, gdyż będzie ono zakłócać stworzeniu się pola energetycznego piramidy, oraz istnieje ryzyko że piramida może przejąć te szkodliwe promieniowanie i wysyłać je dalej do otoczenia. Minimalny odstęp pomiędzy piramidą a telewizorem powinien wynosić od tylnej jego strony 2 m, przedniej czy bocznej 1 m. Wtedy też pozwolimy piramidzie zbudować powoli własne pole, które będzie stanowiło dla nas potężną ochronę.

(13) Pozytywnego działania piramidy nie osiągniemy również, jeżeli w pomieszczeniach istnieje za duże obciążenie negatywnymi czynnikami, lub gdy nie będzie prawidłowo ustawiona na osi północ - południe. Najlepiej pokierować się własnym odczuciem i wybrać miejsce w którym piramida będzie napełniała nas wrażeniem spokoju i radości. Takie miejsce w domu jest najczęściej najmniej obciążone zakłóceniami i tutaj też pole energetyczne piramidy stworzy się najszybciej. Jeżeli ustawimy piramidę w strefie silnego promieniowania to wprawdzie osiągniemy prawie całkowite jego wyeliminowanie, ale jednak pole działania piramidy będzie przez to bardzo zawężone. Na przykład w domu nad którym przebiegała linia wysokiego napięcia 110 000 V, nie stwierdziliśmy dobroczynnego działania piramidy. Ale już w innym domu, w pobliżu którego przebiegała trakcja kolejowa, osiągnęliśmy wyraźną poprawę sytuacji.

(14) Jak już było wcześniej wspomniane, energia piramid mierzona nad wierzchołkiem, ulega zmianie i z każdym dodatkowo ustawionym modelem rośnie, tworząc coraz gęściejszą siatkę energetyczną. W ostatnich latach coraz częściej mówi się o tym, że pole magnetyczne ziemi przemieszcza się i może dojść nawet do zamiany biegunów. Nawet jeżeli relacje te są mocno przesadzone to fakty jednak są takie, że w historii naszej planety dochodziło do licznych zmian w polu magnetycznym. Ze specjalnych wierceń różnych warstw ziemi wynika, że w przeciągu milionów lat istniały przesunięcia biegunów magnetycznych w odstępach, zarówno setek jak i tysięcy lat. Jakie dokładnie są tego powody do tej pory nikt nie wie.