Piramidę Energetyczną Horusa

Nowa ścieżka duchowa zwycięża!

Model A | Model B | Model C | Model D | Model E | Model F | Model G

PRAWO UNIWERSALNE

Wszystko znajduje się we wszystkim
Wszystko odzwierciedla się we wszystkim
Wszystko jest stworzone ze światła

4 NOWE PRZYKAZANIA

1. Czystość duszy
2. Miłość do bliźniego
3. Łaska względem zła
4. Prawość w Niebie i na Ziemi

Weźcie sobie te słowa do serca, medytujcie o nich w sąsiedztwie swojej piramidy i przyjmijcie Boskie przesłanie.


»Dla niewiedzących ziemia jest prawdziwym piekłem, zaś dla wiedzących - czystym nektarem«
Yogavasista.

Warto jest odnaleźć w sobie prawdziwą wiarę i nie bójcie się spróbować, piramidy energetyczne Horusa będą wam w tym pomagać, poprzez ich działanie wzrasta nasza częstotliwość wibracji, stajemy się niewrażliwi na negatywne wpływy i przybliżamy się do naszej prawdziwej świadomości. Droga ta może stać się początkiem nowego duchowego życia, w którym wszystko ma swój porządek, w którym pozbędziemy się duchowego cierpienia i strachu i zdobędziemy siłę do stworzenia świadomego, lepszego życia.

Wszystko co egzystuje posiada nie tylko swoją wartość materialną, ale również znaczenie symboliczne. Poznając symbolikę tego świata poprzez numerologię, kabałę, tarot itd. łatwiej jest nam zrozumieć otaczającą nas naturę, a piramidy energetyczne pomagają nam poszerzyć naszą świadomość tak, aby kiedyś połączyć ją z Uniwersalną Kosmiczną Świadomością.

Kto zamierza pracować z piramidami energetycznymi musi być gotowy na to, że wkracza w nowy świat.

W dawnych czasach było normalnym widzieć we wszystkim tworzącą rękę Boga. Cały świat oraz nasze przeznaczenie leżały więc w rękach wyższych istot.

Wszelki rozwój i nauka były ciągle ograniczane poprzez dogmatyczne zachowanie się chrześcijańskiego kościoła i z tego też powodu naukowcy coraz częściej odwracali się od wiary. Do czego doprowadził jednak ten materialny sposób myślenia widzimy codziennie w problemami związanymi z gospodarką, naturalnym środowiskiem, oraz żyjąc w ciągłym zagrożeniu wojny, dla której potrzeb to, tworzone są coraz to nowocześniejsze systemy uzbrojenia.

Jeżeli chcemy aby nasz świat otrzymał nową szansę musimy do naszej pracy, życia i badań dołączyć pomocne działanie innych, wyższych sił. I tylko wtedy gdy poznamy, rozwiniemy i użyjemy naszą potęgę duchową połączoną z naukowo-analitycznym stylem myślenia, to znajdziemy środki do stawiania czoła wszelkim zbliżającym się wymaganiom. Musimy rozpoznać duchowe składniki jako podstawową siłę tworzenia, aby otrzymać w naszych badaniach prawidłowy obraz końcowy.

Możemy spojrzeć na piramidy energetyczne Horusa jako wynalazek techniczny, ale to nie jest jeszcze wszystko. Spojrzeć na nie z punktu widzenia czysto technicznego posunie nas na pewno krok dalej, jednak gdy dołączymy do tego jej możliwości duchowe, wtedy dopiero otworzą się całkiem nowe drogi dla rozwoju człowieka.
Nie ma znaczenia w tym wszystkim nasz osobisty punkt widzenia.

Uważam że dawne spojrzenie religijne oraz tego co uczy, przestało być już aktualne, ale podobnie też nie możemy uznawać dzisiejszych badań nauki jako religii zastępczej, gdyż brak jest w tych wszystkich dziełach przewodnika duchowego.

Musi powstać w końcu coś nowego, co połączy te dwie dziedziny i uważam że piramidy energetyczne Horusa są pierwszym krokiem na tej nowej drodze.

Uwaga! Używanie piramid energetycznych Horusa może zmienić świadomość i spojrzenie na świat, gdyż ich celem jest obudzenie Waszej duchowej natury.

Przedstawiciele rozwoju technicznego, stworzyli swoistą nowoczesną religię w której nie ma Boga, w której pokłada się wiarę w aparaturę pomiarową i techniczną, a wszelkie formy kosmicznej energii, wszechświat, słońce, planety, określa się jako martwą materię. Ludzie ci nie są w stanie nawiązać łączności z żadnymi wyższymi istotami, które przyczyniły się do stworzenia tego świata.

Piramidy energetyczne powstały dzięki medialnym przekazom egipskiego Boga Horusa i są one darem Boga dla wszystkich, którzy te prawdy chcą rozumieć.

Tajemnica ich działania leży głęboko w założeniach subtelnych energii znajdujących odpowiednik w czakrach człowieka.
Warto jest odnaleźć na nowo swoją wiarę, gdyż wszystko co nas otacza żyje, a ON jest we wszystkim.

D. Harald Alke

 

Horus Energiepyramide Modell G - Le Braquet
Einen Kommentar schreiben: