eBooks

DZIAŁANIE PIRAMID ENERGETYCZNYCH HORUSA

DZIAŁANIE PIRAMID ENERGETYCZNYCH HORUSA

Piramidy energetyczne - od 1990 roku - to konstrukcje zupełnie nowego typu!

Tworzą one gęste pole energii, które wzmacnia naszą siłę życiową i stabilizuje nasz kod genetyczny – a wraz z nim cechy dziedziczne.

DZIAŁANIE PIRAMID HORUSA®
• zwiększona witalność, stabilne zdrowie, głębsza koncentracja i spokój 
• wzmocnienie systemu immunologicznego 
• większa odporność na obciążenia psychiczne 
• polepszony przepływ energii w meridianach 
• lepsze ukrwienie 
• lepsza zdolność oczyszczania ciała z trucizn 
• neutralizacja stref geopatycznych 
• ochrona przed elektrosmogiem i promieniowaniem 

Piramidy energetyczne® pomagają nam brać aktywny udział w życiu!

Stanowią one znaczący wkład w dalszą egzystencję ludzkości.

Piramidy te powstały dzięki przesłaniom channelingowym od egipskiego boga Horusa.

Łagodna energia dla lepszej przyszłości życia na Ziemi : 
Oto początek zupełnie nowej technologii!

Przesłanie ze Światła

Przesłanie ze Światła

Rozmowy z Jupiterem, Junowem z Orionis oraz z Horusem

W tej ksiąŜce znajdą Państwo:

Artykuły na temat nowej duchowości.

Na co trzeba zwrócić uwagę przy kontaktach z zaświatami i jak trzeba się do tego przygotować.

Rozmowy z Bogami, istotami świetlnymi, duchami i devas, z formami Ŝycia z zaświatów, z duchami zmarłych i ofiarami wojen.

Rozmowy z Bogiem Wszechmogącym i Nowe Cztery Przykazania. Akceptacja i zrozumienie dla innych form Ŝycia i innych religii. Znaczenie piramid energetycznych. 

Wskazówki dla duchowego, świadomego Ŝycia:
Jak powinno się urządzić i prowadzić Ŝycie w harmonii z Bogiem i etyką, by Ŝyć szczęśliwie, zdrowo i z powodzeniem!

Przesłanie dla narodu polskiego:
„Dobro serca niech będzie miarą Ŝycia na Ziemi.
Oto radosna nowina: urządźcie się dobrze na Ziemi i cieszcie się Waszym tutejszym pobytem!” Horus

Duch kształtuje uniwersum! Wiedza i technika są w stanie to opisać lub podrobić część tego. 

Uświadom to sobie: we wszystkim jest Ŝycie! 
Uświadom to sobie: Jesteś mistrzem Twego świata! Do dzieła!
Kształtuj swój świat i swoje Ŝycie zgodnie ze swoimi najlepszymi myślami! 

Dedykuję tę ksiąŜkę wszystkim duchowym ludziom Nowej Ery biorącym udział w nowej organizacji naszej Ziemi. 

Wszystkie moje ksiąŜki, dalsze informacje i adresy w polskim języku znajdą Państwo w Internecie:

Światła na drodze Ŝyczy Wam D. Harald Alke 1990-2006

Piramidy energetyczne Horusa z Kyborg instytutu

Piramidy energetyczne Horusa z Kyborg instytutu

Początki nowoczesnej technologii. Subtelna energia dla osiągnięcia lepszej przyszłości.

Piramidy Horusa swoim bioaktywnym polem energetycznym otwierają drogę do nowej technologii:
Poprzez ich użycie osiągamy wyższą jakość życia, gdyż pozbywamy się zakłóceń wywoływanych przez elektrostres, strefy geopatyczne, żyły wodne w mieszkaniu i miejscu pracy. Dzięki temu śpimy lepiej, wypoczywamy i otrzymujemy dodatkową dawkę energii życiowej.
Wyjątkowe pole bioaktywne piramid przyczynia się do wzmocnienia naszych możliwości umysłowych, zharmonizowania w miejscu pracy, przez co pracujemy lepiej, wydajniej i prędzej osiągamy nasze cele. 
Latem 1990 roku siedząc w ogrodzie Instytutu Kyborg™ usłyszałem nagle inspirujący głos, który polecił mi stworzyć dwie połaczone ze sobą rdzeniem z szkła akrylowego piramidy.
Model ten jest 180 cm wysoki, tak że można w nim wygodnie stanąć. Od tego czasu wiele osób korzysta z piramid i wszyscy potwierdzają zgodnie o jej harmonizującym, uspokajającym działaniu. Już kilka minut przebywania w piramidzie napełnia ciało człowieka nową, świeżą energią. Praktycznie każdy człowiek wyczuwa jej działanie i jej magiczną moc przyciągania. 

Gdy wstawimy normalną wodę wodociągową do piramidy, możemy już po kilku minutach osiągnąć jakość wody leczniczej, jest ona wyraźnie lepsza w jakości od wody z Lourdes.
Są to relacje które wynikają z badań prowadzonych w USA przez wybitnych uzdrawiaczy.
Tego typu woda usuwa z organizmu śluz i złogi, oraz tłumi transport metali ciężkich w organiźmie. Wzbogacenie jej energią piramidy Horusa powoduje, że woda taka zaczyna na nowo żyć.

Pomysł na sukces

Pomysł na sukces

Podstawy konstruktywnego myślenia i działania

Czy sukces i szczęście w życiu tu kwestia przypadku? Jasne, że nie! Im głębiej wejdziemy w tę materię, tym jaśniejszym będzie dla nas, że mamy znaczący wpływ na kształtowanie naszego życia! Istnieją też wprawdzie czynniki zewnętrzne, jak to, w jakim domu się urodzimy albo w jakim kraju. Istnieją też pewne wyższe siły, które możemy nazwać Bogiem. To wszystko może nam się z początku wydawać "obcym wpływem". W rzeczywistości chodzi o zdarzenia, które wyznaczyliśmy sobie już w poprzednim życiu jako karmę i które dopiero teraz przejawiają swoje działanie.

Pomysł na sukces wyjaśnia elementarne podstawy konstruktywnego myślenia i działania:
Właściwe użycie konstruktywnego myślenia
Właściwe obchodzenie się z problemami
Właściwe użycie Twojej siły
Panowanie nad myślami i koncentracja
Myślenie holistyczne i kosmiczny kontekst

Mój Pomysł na sukces może Wam ułatwić drogę do życia bardziej świadomego i pełnego sukcesu, jeśli zastosujecie przedstawione tu zasady. Badania, jakie prowadziłem przez ostatnie 40 lat, wykazały niezbicie, że musimy uwzględnić w naszych kalkulacjach zjawisko ponownych narodzin. 

Moja koncepcja została opracowana dla Akademii Montabaur, w której kształci się kadry zarządzające dla banków Volksbank i Raiffeisen, przyszłych dyrektorów i ich asystentów.Żadna z tych osób nie ma czasu do stracenia.
Z tego powodu sformułowałem swoją koncepcję krótko i zwięźle. Powinna ona dawać impuls do zastanowienia się! Chcę Ci w krótkim czasie przekazać wszystko, co istotne, oszczędzając Twój cenny czas.