Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

I tvilstilfeller gjelder den tyske versjonen av de generelle vilkårene!

Denne språkversjonen av nettstedet vårt er kun til informasjonsformål og har grunnleggende datainnsamlingsmekanismer. Detaljert informasjon og registreringer finner bare sted på våre viktigste språk tysk og engelsk.

Den engelske versjonen av våre vilkår og betingelser
Den tyske versjonen av våre vilkår og betingelser