Horus Energipyramidene Model C

Modell C in Flörsheim-Dalsheim (bis 2015)
D. Harald Alke

Modell C ( ca. 2 m høy) produserer fremfor alt en veldig strøm av prana-partikler og gir dem til sine omgivelser.

Horus: "Pyramide C er en energistasjon til å omforme jordens magnetfelt. Jordens magnetfelt er ikke statisk. Det forandrer seg stadig. Den blir påvirket av forskyvninger i jordens indre og aktiviteter på andre planeter. Disse kreftene er en motor for utviklingen av livsvesener på jorden.
C-pyramiden styrker det åndelige lysmennesket på jorden. Her dreier det seg om renselse av astralkroppen. Virkningen er som arbeidet til en jordmor.
Benytt denne mektige hjelp til å løse dere ut av den jordiske begrensning.
Den virker konsentrert innenfor en radius på 250 m., men har et ovalt virkningsfelt på 40- 100 km. Strålingen fra spissen er svært sterk. For oss er det lyssøyler, laseraktige signaler, som gir bevis på at det nye åndelige menneske våkner. Pyramidens signaler trenger gjennom den jordiske atmosfæren og når til og med månebanen."

Høyden på strålene er avhengig av hvor energipyramidene står, den korrekte oppstilling og tidsrommet hvor lenge den har stått.
Den er fremfor alt egnet til terapi i videre forstand. Det blir en harmonisering av astralkroppen. Astralkroppen er igjen ansvarlig for styringen av eterkroppen. Denne styrer hele vårt følelsesliv. Denne pyramiden blir anbefalt oss av Horus å bruke som et kapell, hvor vi igjen kan finne tilbake til oss selv og til Gud. Dens nederste svingninger begynner med verdier, som ble målt i de hellige templene i Asia og fører oss til de høyeste nivå.
Mange som måler disse subtile energifelt, bruker skalaen til den franske fysiker A.Bovis. H arbeidet med å utforske disse energier, som vi også finner i energipyramidene.
Ved å måle kraftfeltene i energipyramidene etter Bovis- enheter, ble det fastslått at energipyramiden er "hellig sted, som har et svært høgt energinivå". Dette finner en også på andre utvalgte, hellige steder. Med energipyramiden fra Horus kan vi skaffe oss nye hellige steder. Verdiene kan sammenlignes med måleresultater fra katedralen i Chartre, Stonehenge eller indiske templer. ( verdier mellom 24000-178000 Bovis-enheter).
Vi kan levere enda større modeller til å stille ute i friluftsområder (270-900cm. høyde).
Et stort prosjekt er allerede i gang i Syd Frankrike.

Einen Kommentar schreiben: