Modellen A

Horus Energipyramidene Model A

Verena I. Alke gjelder Chakrahealing med modellen A
D. Harald Alke

Modell A ( ca. 20 cm ) har en konsentrert virkningsradius på 8 m. Dette er fullkomment nok til å beskytte oss mot forstyrrelser av alle slag f. eks. elektrosmogg og vannårer, og gi oss en sterk følelse av sikkerhet og fred. Det er en fin, sart frekvens. Denne energi virker direkte på vår sjel og hjelper oss å bygge opp våre egne krefter til helbredelse, gjør oss sterkere mot alle former for miljøbelastninger også radioaktivitet.
Modellen er så pen, at man kan stille den opp på, kontoret for å beskytte seg mot alle belastninger fra billedskjermen.
Beskyttelse mot alle slags stråler, skjer ved at energipyramidens kraftfelt stabiliserer oss og gjør at negative stråler går gjennom oss uten å skade. Våre egne svingninger blir høyere.
Å klare den stadig økende stråle belastning ( satelitter og mobiltelefoner), kan vi ikke bygge en skjerm mot, men vi må la negative stråler gå gjennom oss uten å skade.
Det er bare mulig hvis vi hever våre egne svingninger. Og akkurat det gjør energipyramidene.
Det er lignende prinsipp som ved kampkunsten Aikido. Mens en ved karate, aktivt bekjemper motstanderen, leder man ved Aikido den fiendlige energien forbi seg selv, uten å bli skadet.
Det kan være vanskelig å forstå at det også ved stråler er mulig, men våre undersøkelser med pendel, kinesologi o.s.v. viser oss at det fungerer.

 

Horus sendte følgende budskap(channeling) den 5-9-95 kl. 8.45:

"Den lille energipyramiden virker direkte på sjelen. Den stimulerer de fine følelsene hos menneskene. På denne måten lærer de igjen å fungere med omverdenen. De mobiliserer sin motstandskraft, og de søker bedre løsninger for sine problemer. De beskytter seg aktivt for negative påvirkninger, som vil ødelegge deres egenart. Det dreier seg om bevaring av menneskeheten. Hvert menneske har kraften om å bevare seg i seg.
Den som ikke styrker seg, blir fortrengt inntil oppløsning f. eks. ved kreft.
Den lille pyramiden styrker sjelen til å bygge opp igjen indre kraft. I messing støtter den også impulsene som et menneske utvikler for å fornye og utvikle seg.
Den stimulerer andre mennesker, men lar de selv bestemme , hvor mye de vil ha av den kosmiske energien. Det må være i riktig mengde. Den må alltid være stilt i nord-syd retning."

Einen Kommentar schreiben: