Horus Energipyramidene

En ny åndelig vei er i vekst!

Modellen A | Modellen B | Modellen C | Modell D | Modell E | Modell F | Modell G

Horus Energipyramidene® blir laget i bestemte størrelser. Energifeltene fra disse dobbeltpyramidene korresponderer med hverandre over store avstander. Den lille A-modellen virker lokalt, men fra B- modellen og oppover aktiviserer de høyere deler av magnetfeltet rundt jorden og får dermed kontakt med andre modeller, som gjensidig stimulerer hverandre til å gi mer energi. Det betyr at jo flere energipyramider® som blir stilt opp, desto sterkere blir hele virkningen.
Alle de tre modellene er viktige sammen, da de forskjellige energifrekvenser utfyller hverandre.
Åpenbart korresponderer energipyramidene med de " morphogenetiske felt" som Rupert Sheldrake snakker om. Dessuten er det viktig at De forstår betydningen av Deres egne tanker og følelser. Energipyramidene® lager mengde av prana. Av denne kosmiske prana former vi gjennom våre livsprosesser og våre tanker, våre omgivelser. Jo klarere og mer bevisst våre tanker og følelser er, desto større blir virkningene. Betrakter De energipyramidens svingninger som en utvalgt, biologisk aktiv frekvens, som alt levende kan orientere seg til.
Det blir stilt et energioverskudd til rådighet.

I den grad det lykkes oss å stille opp Horus energipyramider® i hele Europa, innskrenker vi den destruktive oppførselen til mange medmennesker, inntil også de ansvarlige blir påvirket til å tenke annerledes. Ingen er i seg selv negativ. Den opprinnelige kjernen i livet var god, derfor er også hvert liv i sin kjerne god. Den destruktive oppførselen til mange medmennesker kommer av dårlige erfaringer. Angst er følge av manglende forståelse, uvitenhet. Ofte mener disse negative menneskene, at de bare gjennom bedrageri og på bekostning av andre kan lykkes.

Det blir oversett at det stadig på nytt gis en urskapelse. Virkelig kreative mennesker gir andre mennesker nye fordeler, nye ideer og nye muligheter. Den som er virkelig kreativ, finner stadig på noe nytt. Han skaper nye verdier. Nettopp disse sunde, kreative, opplyste mennesker blir støttet og stimulert gjennom kraftfeltene fra energipyramidene fra Kyborg Institut.

Med energipyramidene® fra Horus står vi ved begynnelsen av en ny tidsalder.

 

Horus Energipyramidene Modellen G - Le Braquet

Jo større den modellene, 
jo mer påvirke deres aksjon i Mental området!

N-S-Ausrichtung der Horus Energiepyramiden.
Kyborg Institut

For å få en korrekt virkning må energipyramidene® stå med en langside i retning nord-syd

Jeg er sikker på at energipyramidene® til Horus® kan gi et viktig bidrag til en bedre forståelse mellom mennesker. Energipyramidene® gir positiv orienterte mennesker muligheter til å realisere sine idealer. Fremtiden er enda ikke fastlagt. Hvis vi forstår mulighetene i energipyramidene, har vi en svært positiv fremtid foran oss. Når De lever og arbeider med en energipyramide, vil De snart oppdage at hver energipyramide kobler seg til kosmiske energistrømninger. Kosmisk energi begynner å flyte så snart pyramiden er riktig satt opp.

Energy trakt en Horus Energipyramidene

Denne energien stopper aldri. Vi benytter energistrømninger som er så voldsomme, at vårt behov spiller ingen rolle. Vi kobler oss til jordens magnetfelt og til kosmiske energistrømninger. Det er begynnelsen til å være selvforsørget. Det er en ny følelse å sitte ved en kilde som aldri slutter. Med bevisstheten om denne nye kraften, vil Deres hele liv forandre seg positivt.De vil se nye muligheter og få nye ideer. De vil overvinne gamle karmaer og sykdommer. Med en energi får De en klar mulighet å bygge opp Deres liv spirituelt, bevisst, livsglad og vellykket.

Vinteren 1998 begynte vi med forberedelsene til å bygge en 9 m. høg energipyramide®. Stedet hvor den ligger er 60 km. syd for Toulouse i Syd-Frankrike i Pyreneene og på en av linjene til jordens magnetfelt, som har spesielt sterke magnetstrømninger. Den store energipyramiden vil øke svingningene til jordens magnetfelt til en ny høgere frekvens, som ledefrekvens til nyorientering for våre biologiske funksjoner. Denne teknologien er ikke ny. Shamanene og druidene har tidligere alltid arbeidet med slike metoder for å finne egnede bosteder, rette opp skader på sitt folk, eller for å snakke med Gudene. Disse metodene er blitt glemt. Horus Energipyramidene® er mine metoder til å gjenopplive den gamle naturkunnskapen på en ny måte. Med energipyramidene til Horus kan vi løse de aktuelle oppgavene som livet gir oss.

Prøv det ut: Med meditasjon foran en energipyramide® kommer De til nye erfaringer. De forandrer Deres følsomhet. De aktiviserer Deres sensitive anlegg. Dette betyr mye overalt i det praktiske liv. Snart vil De se Deres oppgaver i en omfattende og helhetlig sammenheng og finne nye løsninger. En pyramide fra Horus kan hjelpe oss å løse våre aktuelle oppgaver på en praktisk og vellykket måte.

Budskap fra Horus: " Til nå ble lykke og ødeleggelse lagt i hendene til en Gud. Men jeg sier dere, at dere er selv kilden. Altså overta ansvaret og innrett dere bra på Jorden. Nytt mulighetene, som er gitt dere til et godt liv.

Einen Kommentar schreiben: