Den Kyborg Institute

Horus® Energipyramidene® gjør det mulig å benytte kosmisk energi.

Horus® Energipyramidene Modellen F i Flörsheim-Dalsheim

For to hundre år siden, ville man ha sett på elektrisitet som absurd. Mennesker ble forfulgt og erklært sinnsyke, fordi de ytret ideer for fremtiden, for eksempel Hahnemann, Semmelweiss, Galilei og Marconi.

Oppholder vi oss nær energipyramiden og holder våre hender over den, føler de fleste mennesker energistrømmen strømme gjennom våre hender og hele kroppen. Særlig sterk er virkningen, når vi står i den store pyramiden og holder på polyakrylaksen. Aksen er fylt med edelstener og virkningen av disse edelstenene blir forsterket.

Energipyramidene® er testet av mange heilpraktikere og sensitive mennesker, og resultatet er entydig positivt.

Hvis De vil finne ut nytten av energipyramidene®, bør De være beredt å se menneskene i en vekselvirkning med naturen. Vi består ikke bare av vann og kjemi. Liv og bevissthet er spesielle energiformer, som vi bare finner hos sunde, levende vesener.
Det er nå lykkes å harmonisere disse naturlige kreftene i naturen. Det kan hjelpe oss å kompensere de enorme miljøbelastningene.

Med en energipyramide® får De et nytt spirituelt instrument i hånden. Hver energipyramide er en form for antenne. De spesielle målene gjør det mulig å velge mellom et bestemte utvalg og styrke av kosmiske svingninger, som er viktig for vår lykke. Kombinasjonen av utvalgte metaller og polyakryl lager en kondensatoreffekt.
Energipyramiden® skaper et sterkt felt av pranapartikler = orgon , hvor biologiske prosesser blir fremmet. Horus Energipyramidene® ble skapt gjennom mediale budskap( channeling) fra den egyptiske guden Horus. I de siste 10 årene har mennesker over hele verden fått mediale budskap fra lysvesener. Mange lysvesener arbeider aktivt for å gi menneskeheten budskap, som kan være til hjelp for oss, til å komme gjennom de store forandringene som vil skje.
Den 1 energipyramiden (dobbelpyramide) ble laget av Harald Alke i Kyborg Instituttet i Tyskland.

"på team sanne magi: ...

"... Hvis dine gjerninger gjør Gud humør og tjene folket!" - Horus

"på team jorden er delikat blomst av skapelsen!
Beskytter den godt!" - Horus

Åndelig erfaring og utvikling siden 1976
Energipyramidener of Horus siden 1990
Kyborg instituttet siden 1985

Kommende hendelser