De Kyborg Instituut

Horus® Energiepiramide® - Eem symbool van het leven!

Horus Energiepiramide Model F in beelden Flörsheim-Dalsheim [Duitsland]

Met het bijzondere bioaktive energieveld van de Horus-energiepiramide® staan we aan het begin van een nieuwe spirituele dimensie: "Kyborg® dubbelpiramiden" zijn het resultaat van een lange speurtocht naar een alomvattend energiekonzept. Zij werd mogelijk gemaakt door een langjarige spirituele opleiding van de uitvinder. De nieuwe dubbelpiramiden bieden ons de mogelijkheid, kosmische energiebronnen te gebruiken, in wisselwerking met onze mentale krachten en met onze chakras. Op basis van onze ervaringen uit de afgelopen 7 jaren, in samenwerking met vele wichelaars en sensitieve mensen kunnen wij konstateren:

Horus Energiepiramiden® ondersteunen onze geestelijke ontwikkeling en bevorderen onze spirituele arbeid.
In het bioaktive krachtveld is het makkelijker, te mediteren. Gestoorde gebieden en wateraders worden ontstoort.

Door de stabilisering van ons immuunsysteem worden wij doorlatend voor elektrosmog en onze grotere weerstand ten aanzien van negatieve belastingen van iedere aard neemt snel toe. Een beter herstel en een betere slaap door ontstoorde woonruimtes en door een overschot aan prana-levensenergie. Het bijzondere bioaktive krachtveld van de energiepiramiden® verzekert U van prestatie en levensvreugde:

Maak gebruik van het creatieve potentiaal subtiele energievelden voor het opvoeren van Uw geestelijke capaciteit en van de verwezenlijking van uw doelen. Bereik een nieuw gevoel van innere harmonie en zekerheid! De eerste energiepiramide® werd in de zomer van 1990 in de tuin het Kyborg-Instituut opgericht. Sinds die tijd hebben vele mensen de piramiden gebruikt en berichten unaniem van de kalmerende, harmoniserende werking. Zij voelen zich reeds na een paar minuten verlevendigt en opgeladen met verse energie. Van de nieuwe energiepiramiden® gaat een sterke aantrekkingskracht uit. Ieder mens kan een vitale energiestroom voelen, die voortdurend uit de Horus-energiepiramide® (Dubbelpiramide) stroomt.

"Dit is echte magie: ...

"... Indien behagen aan uw werken tevreden God en de mensen dienen!" - Horus

"Het leven op aarde is een tedere bloem van de schepping!
Hütest het goed!" - Horus

Spirituele ervaring en ontwikkeling sinds 1976
Energiepiramide van Horus sinds 1990
Kyborg Institute sinds 1985

Aankomende Evenementen

Er zijn geen geplande evenementen.