Horus Energiapiramisok

Egy új spirituális utadon érvényesül!

Modell A | Modell B | Modell C | Modell D | Modell E | Modell F | Modell G

Az energiapiramissal® egy szent helyet tudunk magunknak létrehozni, ahol könnyen tudunk meditálni és imádkozni. Az a célunk, hogy az embereknek a szellemi energiáját fejlesztsük és a pozitív beállítottságú embereknek egy jobb lehetöséget nyújtson, hogy a céljaikat el tudják érni és meg tudják öket valósítani.

Azt mondta nekem Horusz, hogy ö már nagyon rég megkapta a legmagasabb, mindent átható kozmikus tudatszintröl azt a feladatot, hogy a földünknek és az emberiségnek a képességeit és a sorsát támogassa.

Egy üzenet Horusztól: " A földön az élet, a teremtésnek egy gyenge, törékeny virága. Újra és újra változik.A ti feladatotok az, hogy a teremtésnek a szépségét megörizzétek. Fel kell, hogy a saját érzéseiteknek a jelentöségét ismerjétek! A lelketeknek a tisztaságát csak a gondolataitokon keresztül tudjátok befolyásolni. A gondolatainknak a tisztaságához elegendö energia szükséges, hogy az ideáljainkat valóraválthassuk, amit az ember magában visel. Csak avval az energiával, ami belülröl jön, lehet annak a forrásnak az erejét megindítani, ami alkalmas arra, hogy az életnek itt a földön valami értelme és értéke legyen. Tehát ti belöletek jön az az energia, ami a földet és benneteket életben tart. Figyeljetek az üzenetem lényegére!

Mindig egy Isten volt okolva idáig a fejlödésekért, de a kudarcokért is. Én viszont azt mondom nektek, hogy Ti vagytok mindennek a kiindulópontja. Éljetek abban a tudatban, hogy Ti építitek fel a földünket! Ti egy magasabb szintü égitestnek a gyermekei vagytok és lejöttetek ide a földünkre, ahol a tüz és a víz egymásbaolvad. A Ghize-Piramis az emberiséget a kökorszakból a jelenbe segítette. A föld energiamezöjenek a mostani állaga más intézkedéseket követel. Ezért adtuk nektek az új duplapiramisokat. Kozmikus energiának a szüntelen áramlása szükséges neki ahhoz, hogy azokat a feladatokat meg lehessen oldani, ami elött Ti most álltok. Mezögazdaság és a Környezetvédelem változás elött állnak.

Az energiapiramisok® használatát egy megtisztulással lehet összehasonlítani. Az életelv jó irányát mutatja meg nektek. Minden más ebböl következik. Minden ami történik, az egy nagy tervnek az alkotóeleme. Élj tudatosan, a saját erödböl. Csak a Te belsö energiádra van szükséged az élethez. Minden elö van készítve. Segíteni akarunk nektek abban, hogy tartós energiaforráshoz jussatok. Ez itt az elsö lépés az önállóságotokhoz.

A jövö energiaforrásával egyszerü eszközökkel kapcsolatot lehet teremteni és hozzá lehet jutni. A szellemi szabadsághoz energiai függetlenség tartozik. Minden egyes embernek fel kell ismernie, hogy mi az ö szerepe, ebben a nagy tervben. Csak így tudjuk a háborunak és a szegénységnek a nyomait feldolgozni. Nem másoknak alakítjátok az életeteket, hanem magatoknak és gyermekeiteknek. Éppen ezért kell, hogy összeszedjétek magatokat, hogy tudatosan, helyesen éljetek és ne mindent tönkretegyetek. Nem az élet a földön a rossz, hanem a társadalom! Ti egy új korszak tanui vagytok. Fogadjátok el a kihívást és használjátok helyesen az adott lehetöségeket!

A különbözö piramismodellek ereje ( hatóköre ) kiegészítik egymást. A kicsi a gondolatai- tokat hozza a mostani korszakkal összhangba. Ez a 4. Chakrára ( energiacentrumra ), az érzelmekre hat. A középsö piramis olyan energiát tesz rendelkezésetekre, ami a védekezésetekhez szükséges és hogy az élet nagy tervében megálljátok a helyeteket. ( 3. Chakra )

Az energiapiramis® felébreszti a szellemeteket. Ez a lényeg. Hiddjetek benne és álmodjatok róla. Összetudjátok gondolatban kötni magatokat vele. Egy tiszta energiából álló hállózat fogja hamarosan egész európát befedni. Ez eröt fog adni nektek és szétoszlatja a viszontagságokat, ami gyötör benneteket. Ez a helyes út: Éljetek a szeretet sugarában. Ez segít a világ összes gonosza ellen.

  Az új fény a szívetekben él. Éljetek avval a tudattal, hogy nem vagytok egyedül. Ez több lehetöséget nyújt a vallásos érzelmeknek. Így tud az emberiség összefonódni. A gondolataitoknak a fényéböl keletkezik a világegyetem. Ez bennetek van és nem rajtatokon kívül. A fényt csak a megvilágosodás útján lehet megindítani. Mi fényt akarunk nektek adni.

Energia életet jelent. Élet, energiát hoz létre. Élet, életet kell létrehozzon. Szeretet nélkül nem megy!"

Horus Energiapiramisok Modell G - Le Braquet

Foglaljuk össze most modern szavakkal: A Kyborg-Energiapiramisok különleges hatáskörü energiamezöjével egy új szellemi technológia kezdetén állunk:

Az energiapiramisokkal® fel tudja javítani az életkörülményeit, lakását és munkahelyét tudja zavarmentesíteni velük, földkisugárzás és föld alatti patakok kisugárzását tudja velük zavartalanítani, a saját ellenállóképességét ki tudja egyensúlyozni velük és elektromos kisugárzásoktól is meg lesz védve.

Jobban ki fogja tudni magát pihenni, jobban tud majd aludni a piramis energiája által megtisz-tult lakásában és több életenergiával, pránával fog rendelkezni.

Az energiapiramisoknak® a különös életerös mezöje, életeröt és életkedvet biztosít magának:
Használja ki az energiamezöknek a finom alkotó teljesítményét a saját szellemi teljesítményé-nek a megnövelésére, a céljai megvalósításához vagy a munkahelyi légkörnek a kiegyensú-lyozásához ( ahogy a kollégái között a feszültség feloldódik ).Ismerje meg ezt az új érzést, a belsö kiegyensúlyozottságot és a biztonságot!

Kozmikus energiaáramlatokat lehet az energiapiramisokkal lecsapolni, ami a környezetünket kiegyenlíti és megvéd minket.

Minél nagyobb a modell, 
A nagyobb hatás fellépésüket a mentális területen!

N-S-Ausrichtung der Horus Energiepyramiden.
Kyborg Institut

Minden piramis a külső egy vonalban kell lennie az iránytű észak-déli!

Energia tölcsért a Horus Energiapiramisok

Engedje meg, hogy a piramis ihlesse magát! Ma világszerti problémák elött állunk, amiket sürgösen meg kell oldanunk és amiket csak akkor tudunk megoldani, ha az emberek pozitív beállítottságuvá vállnak.
Elég sokszor van az az érzésünk, hogy a mostani álltalános viszonyokra, mint pl. a meggon-dolatlan politikai vagy gazdasági döntésekre nincs befolyásunk. Észre fogjuk venni az energiapiramisok különös hatókörével, hogy a céljaink megvalósulnak és az állmaink valóra vállnak. Egy energiapiramis meg tudja a szellemi és a lelki hatványunkat növelni. Csak ha a szellemi és a lelki energiánkat helyesen használjuk, csak akkor tudunk gyermekeinknek egy olyan világot hátrahagyni, amiben még megéri élni!

Az energiapiramisok® az életbeállítottságunknál segítenek:

Ez azt jelenti, hogy ha az élet adott lehetöségeit helyesen alkalmazzuk, akkor fogjuk csak tudni az életünket élvezni. Aki az életét már nem tudja élvezni, annak hiányzik a lelki szabadsága, hogy a lelke fel tudjon lélegezni. Csak aki a mostani idöt kihasználja, csak az lesz bíztatva. Ez minden nagy megpróbáltatásnak a feltétele, a készenlét a nagy tettekhez.

Minden ezotérikus centrum ( " titkos tanokba beavatott = ezotérikus " ), minden gyógyászati rendelö, amik természetes módokra alapoznak, fel kell, hogy egy energiapiramist állítsanak, hogy evvel az energiával a saját munkályukat megkönnyebbítsék, megerösítsék és alátámasszák. A piramisokkal gyógyszereket, nemesköveket tudunk feltölteni és ékszereket tudunk velük megtisztí tani. Orvosoknak és természetgyógyászoknak a tapasztalatai, valamint pszichiáterek és pszichológusok elmondásai támasztja mindezt alá.

Az energiapiramisok egy nagyon nagy hatókörben egy összpontosított energiamezöt tudnak felépíteni, ami által a lelki harmóniánk a világegyetemmel kiegyensúlyozódik. 14 éves kutatási munka után sikerült a Kyborg-Intézetnek 1990-ben egy új típusú duplapiramist kifelyleszteni. Az energiamezök kivizsgálása bebizonyította, hogy elödjeink megszentelt helyein és híres templomoknak a mágneses mezöjében a normálistól eltérö, pozitív rezonanciát lehet kimutatni.

Két összerakott sárgarézböl álló piramisnak a különleges felépítésén keresztül, egy speciális antennát tudtunk létrehozni, ami bizonyos energiahullámokat a világegyetemböl a földel köt össze. Ha egy energiapiramist felállítunk valahol, ott az a hely szent lesz és gyógyító hatása lesz, ahol az emberek és a növények is jobban és egészségesebben tudnak élni.

" Hasonló erös energiamezöt épít fel egy nagy piramis , mint a Chartrei székesegyháznak az energiamezöje! "

Érzékeny, kifinomult érzésü emberek mindig is érezték, hogy vannak a föld felszínén olyan  sávok amik az egészségünkre jó hatással vannak és olyanok amik nem tesznek jót. Szentelt helyek a szellemünket felpezsdítik. Betegséget keltö földkisugárzási mezök tönkre teszik az egészségünket.

Sok ezotérikus centrum, természetgyógyászok és pszichológusok használják a munkályuk alátámasztásához ezeket a piramisokat: A meditációk intenzívebbek lesznek, a gyógyulást alátámasztják, lelki betegségeknek a gyógyulását teszi lehetövé.

"Eröszakos betegeim sokkal nyugodtabbak lettek, amióta a rendelömben egy energiapiramis mellé ülhetnek, hogy feltöltödjenek mellette. Sokkal kevesebb gyógyszerre van szükségük. " ( Dr. Kutzer, pszichológus )

A legkissebb modell a szívcentrumunkat aktiválja és betegségek ellen az immunrendszerünket erösíti, ami a mostani korszakban nagyon fontos. A második modell a köldökcentrumunknak a munkályát támasztja alá, segíti. ( Power, akaraterö ) A nagy modellt orvosi rendelökben, korházakban és környezetvédelemre használják. Egy ideje újdonságokat fejlesztö cégek is érdeklödnek az energiapiramisok iránt. A piramisoknak ezek a bizonyos mezöi, megterheléseket oldanak fel az emberben, a környezetükben és a munkahelyi légkört is kiegyensúlyozzák.

Olyan az energiapiramisoknak a szerkezete, hogy a földnek a mágneses mezöjét pizitívra megváltoztatja! Ezáltal elindul az energia szabad folyása. a hagyományos piramisok statikus mezöket képeznek, de nincs energiafolyásuk. ( hatókörük )! A Kyborg-Energiapiramisnál minden laikus ember érzi az energiamozgást. Csodálatosan szép érezni, ahogy az energia áramlik, kimerülés nélkül! Csak egyszer kell az energiapiramist az iránytüvel beállítani a helyes pozicióba.

A Kirliánfényképekkel be lett bizonyítva, hogy ha az ember csak 3 percig is az energiapiramist használja, az energiának az áramlása az akkupunkturmeridiákon keresztül jóval megerö-södik és még régi gátak is feloldódnak a szervezetben. Ettöl a kozmikus energiától az ember  szinte tényleg " átmosva " érzi magát.

1996 januárban kimutatt egy tudományos kivizsgálás, hogy az energiapiramisoknak a hatása olyan jó, hogy ezáltal a káros földkisugárzások megszünnek és azon a helyen ahol ez fel van állítva, ott a rádioaktivitásnak az értékeit sokszorosan csökkenteni lehet. "Például az energiapiramis kisugárzása a folyóvizet is aktiválja és a víz szinte feléled! Az energiapiramisnak a hatásfoka és a minösége annyira pozitív, hogy minden idáigi módszeren túltesz."

Dr. med. Schimmel állapította meg csodálkozva, hogy az emberi kötöszövetpróbák az energiapiramison belül nem öregednek!! Egy második fizikai kísérletsorozat 1996 szeptemberében, be tudta az elsöt bizonyítani és alá tudta mégegyszer az eredményeket támasztani.

Oszilographenmessung an einer Horus Energiepyramide aus dem Kyborg Institut

Figyelje meg például, hogy mi történik a világban: Minden ország parlamentjében ( kormányában ) csalók ülnek. A demokratikus választások nem sokat érnek. Sokan csak azért csapnak be más embereket, hogy nekik hasznuk legyen belöle. Az egész társadalomnak problémái vannak. Ezeket a gondokat nem tudjuk áthidalni, ha a csalásokban mi is részt veszünk. Gondoljon az Isteni parancsolatokra és akkor tudni fogja, hogy miröl beszélek.

Nincsen arra szüksége az embernek, hogy csalással elönyhöz jusson. A világegyetem tele van energiával és Ön is meg tudja tanulni ezt helyesen használni és dolgozni vele. Ha az isteni parancsolatokat tiszteljük és csak jót akarunk, akkor Isten a mi oldalunkon van és a világegyetem egész energiáját a rendelkezésünkre állítja. Az üzenet, amit nekem Horusz mondott, sok energiát és mélyreható tudást tartalmaz.

Ha érdeklik Önt Horusztól az eredeti Kyborg-Energiapiramisok, akkor válaszoljon nekem. Ha ebböl az új típusú piramisból egyet venni szeretne vagy magyarországon eladni szeretne, akkor szívesen elküldjük magának az ajánlatunkat.

Kívánok minden útján Önnek, fényt és Isten áldását!

Harald Alke

Einen Kommentar schreiben: