Pravila o privatnosti

Pravila o privatnosti

U slučaju sumnje vrijedi njemačka verzija pravila o privatnosti!

Engleski inačica našeg pravila o privatnosti
Njemački verzija našeg pravila o privatnosti