Energetske piramide Horusa Model G

Meditacija u kreacije Energetske piramide Horusa srpnju 2007 na Le Braquet.
D. Harald Alke

Model G (900 cm) Sa najvećim modelom će frekvencija zemlje biti premodulirana na novi uzorak. To je odgovor ne izg¬bljenu orijentaciju sadašnje epohe. Radi se o tome da se život ¬anovo kreira, formira novo i ponovo opremi sa vitalnom energijom. Bez te nove tehnologije bio bi prevelik risiko da cijela ljudska kultura potone u dekadenciju. Novi razvojni koncepti otvaraju se uvijek tada kada je vrijeme za to spremno. Oni stoje za tebe spremni i samo pitanje kada si ti za to spreman. U budućnosti se radi bitno o tome da se otvori nova duhovna škola. Radi se tome da se probude duhovne snage u sebi. Takođe je važno dobiti jasan pogled na vanjski svijet da s time možeš pravilno reagirati.

Einen Kommentar schreiben: