Energetske piramide Horusa

Novi duhovni put prevladava!

Energetska piramida ® (dvostruka piramida) je postavljena 1990 od mene u Kyborg® Institutu u Njemačkoj.

Model A | Model B | Model C | Model D | Model E | Model F | Model G

Energetske piramide ® su testirane od mnogih rašljara, iscjelitelja i senzitivnih ljudi. Rezultati su veoma pozitivni. Ako želite iskusiti dobrobiti energetskih piramida, trebali bi biti spremni, čovjeka vidjeti u neprekidnom uzajamnom djelovanju s prirodom. Mi se ne sastojimo samo od vode i kemije. Život i svijest su osobiti oblici energije, koje mi nalazimo samo kod zdravih, živih bića. Uspjelo mi je, te prirodne snage prirode aktivirati i harmonizirati. To nam može pomoći da kompenziramo masivna zagađenja okoline kojima smo danas izloženi.

Ja sam prakticirao 14 godina školu kundalini yoga pod vodstvom jednog indijskog majstora. Kad je vrijeme učenja zaključeno primio sam medijalne poruke koje su me pozvale na gradnju tih energetskih piramida. U meditaciji sam primio cijelu tabelu sa vrijednostima za gradnju tih piramida nove vrste. Energetske piramide ® je bilo moguće učiniti kroz medijalne poruke (nadahnuće, channeling) egipatskog Boga Horusa.

Energetske piramide ® su moguće samo u određenim veličinama. Kod proizvodnje držimo se striktno na tabele prenesene od Horusa. Energetska polja ovih osobitih dvostrukih piramida međusobno korespondiraju preko velike udaljenosti. Svaka od većih energetskih piramida od modela B na više već aktivira više slojeve magnetskog polja zemlje i tako stupa u kontakt s drugim modelima. Mali A modeli djeluju stacionarno. Oni će ipak kroz veće modele u okolini biti potakniti na davanje više energije. To znači, što više energetskih piramida bude postavljeno, to će biti jače sveukupno djelovanje. Postoji 7 različitih modela od 18 cm do 900 cm veličine.

Ljudi u Evropi su od već približno 1500 godina pod utjecajem kršćanske religije i kontrolirani. Na putu širenje kršćanstva su uništene sve domaće prirodne religije. Odnos čovjeka prema prirodi i njegovom vlastitom zdravlju je takođe uništen. U ideologiji katoličke crkve je bilo koji oblik bolesti znak grijeha, svetogrđe protiv Boga. Duže vremena nije bilo lječnika. Iscjeliteljice su spaljene na lomači. Alkemisti su mučeni, do opoziva svojih spoznaja. Iz te teške situacije razvila se moderna zapadna medicina kao ateistička ideologija, koja poriče sve duhovne međuovisnosti. Međutim pokazuje se, da zapadna medicina samo u malom broju područja donosi dobre rezultate, na primjer u kirurgiji, da ipak u veći dio oboljenja i opterećenja ljude nisu u mogućnosti izlječiti, nego su samo uvijek pomicana u druga područja.

U zadnjih 30 godina pojavio se novi interes za prirodno lječenje i nove nježne metode za lječenje ljudi. K nama su došli mnogi utjecaji iz Azije i dali su nam impulse za duhovne uvide. Na taj način smo ponovo zadobili dio starog znanja, koje je u srednjem vijeku uništeno. Nakon 14 godina iskustva sa energetskim piramidama siguran sam da mi je uspjelo razviti uređaj s kojim možemo pozitivno utjecati na sebe same, našu okolinu, stanove i kuće.

Energetske piramide ® su duhovni instrumenti. Za mene ne postoji religija kojoj bi davao prednost. Svaki čovjek mora naći svoju vlastitu religiju, uspostaviti svoj odnos k božanskim svjetovima. On mora pronaći svoj vlastiti put k Bogu. Za mene je bilo nužno, prvo se osloboditi kršćanske religije, zatim studirati indijsku kundalini jogu, da bih konačno ostvario vezu sa staroegipatskim Bogom Horusom. Religija za mene znači povezanost sa svim, sa prirodom, sa svijetom Bogova. Buda je s pravim razlogom rekao: « Na svome putu ćeš susresti mnoge religije. Poštuj sve, jer su sve one samo različiti putevi ka jednoj najvišoj svjesnosti.»

Ja sam protiv religiosnog fanatizma i protiv korištenja religije za ciljeve političke moći i vojne svrhe. U zadnjih 500 godina su kršćani poslali mnogo misionara u cijeli svijet, strane zemlje osvojili i uništili kulturu. Sa ovim riječima ne želim kritizirati ljude, koji vjeruju u Isusa, međutim u zadnjih 1500 godina kršćanstvoje bilo instrument moći u rukama vladara protiv mnogih drugih naroda. To nemože biti ispravan sadržaj jedne religije!

Danas eksportiraju zapadne zemlje svoju zapadnu medicinu. U stvarnosti je moderna medicina samo zamijenila kršćanstvo. Nakon što nije uspjelo, sa kršćanstvom cijeli svijet osvojiti, pokušava se sada sa uništenjem prirodne medicine i globaliziranjem. Ako azijske zemlje na te napade nasjednu, kao naprimjer bajkama o SARS-u i AIDS-u, tada imaju ozbiljan problem. U naše vrijeme doživljavamo ideološki rat, u kojem određene snage teže vladavini nad svijetom. Ako želimo tim totalitarnim strukturama nešto nasuprot postaviti moramo osvijestiti naše duhovne snage.

Važno je da prepoznate značenje vaših vlastitih misli i osjećaja. Preko energetskih piramida prana je učinjena dostupnom u izobilju. Iz kozmičke prane kroz naše životne procese i kroz naše misli formiramo našu okolinu! Što jasnije i svjesnije usmjerimo naše misli i emocije to će biti jače djelovanje! Promatrajte oscilacije energetske piramide kao jednu izabranu vodeću biološki aktivnu frekvenciju, na koju se mogu orijentirati sva živa bića u njenom području utjecaja. Na raspolaganje će biti postavljena energija u jednom biološki aktivnom energetskom polju.

Svejedno je kojoj religiji čovjek pripada. Meditacija i utonuće u duhovno raspoloženja pomažu nam orijentirati naše misli i prepoznati naše zadatke. Tako pronalazimo snagu za ispunjenje zadataka u ovom životu. Sa svakom postavljenom piramidom postavljamo jedno energetsko polje kao u hramu. To je duhovna energija koja potiče naš razvoj. Energetska polja energetskih piramida mame pozitivne duhove u prirodi, koji traže našu blizinu i podupiru naš duhovni razvitak. Svaka kuća koja posjeduje energetsku piramidu raspolaže sa zaštitnom energijom jednog hrama i biti će domovina za mnoge male Devas (Devas=Božanstva).

Energetske piramide Horusa Model G - Le Braquet

Veće modeli &
više učinak na mentalno područje!

N-S-Ausrichtung der Horus Energiepyramiden.
Kyborg Institut

Na svake piramide je vanjski zid, strana sa šestarom sjever jug mora biti usklađeni na!

Energetski lijevak Energetske piramide Horusa

U onoj mjeri u kojoj nam uspije postaviti energetske piramide biti će destruktivno ponašanje mnogih savremenika sve više ograničeno. Destruktivno ponašanje mnogih savremenika bazira se na lošim iskustvima. Strah je posljedica nerazumijevanja, neznanja, kao i negativnih doživljaja i ograničavajućeg odgoja. Takvi negativni ljudi često misle da oni mogu biti uspješni samo kroz prijevaru i na tuđ račun. Iz toga rezultira na primjer zdravstveni sistem koji prouzrokuje sve više troškova. Istovremeno  će ljudi biti sve bolesniji. Zapadni zdravstveni sistem sa umjetnim ljekovima je šeraf bez kraja.

Pritom se previdi da postoji jedno stvaranje koje se neprekidno obnavlja. Zaista kreativni ljudi nude drugim ljudima nove prednosti, nove poticaje i nove šanse. Tko je zaista kreativan njemu dolazi uvijek nešto novoga. On će biti stvaralac novih vrijednosti. Njemu nije nužno odnositi drugima njihove vrijednosti i radnu snagu, ili iz prekomjernog straha poticati militarizam. Te «od sebe same stvaralačke snage» zdravih, razjašnjenih ljudi će biti veoma potpomognute i potaknute kroz energetska polja energetskih piramida iz Kyborg Instituta! Sa energetskim piramidama Horusa stojimo na početku jednog novog spiritualnog doba!

Siguran sam da energetske piramide Horusa mogu proizvesti bitan doprinos boljem međusobnom razumijevanju ljudi. Energetske piramide  će pozitivno orjentiranim ljudima dati šansu realizirati njihove pozitivne planove. Budućnost još nije čvrsto postavljena. Ako shvatimo šansu energetskih piramida tada imamo jednu veoma pozitivnu budućnost pred sobom. Ako sa jednom energetskom piramidom živite i radite veoma brzo ćete primjetiti da svaka energetska piramida crpi kozmičke energetske struje. Kozmička energija počinje teći čim se piramida pravilno usmjeri kompasom. Ta energija neće nikada presušiti! Koristimo energetske struje zemlje i kozmičke energetske struje bez da ih istrošimo. To je jedna veoma fina, nježna energija. Ne radi se o snazi kao što je elektricitet, nego o veoma finom biološki aktivnom impulsu za orjentiranje.

To je početak samoopskrbe! Novi je osjećaj sjediti pred izvorom koji nikad neće presušiti. Sa svjesnošću te nove snage vaš cijeli život će se pozitivno promijeniti. Prepoznat ćete nove šanse i dobiti nove ideje. Staru Karmu i bolesti ćete pobijediti. Sa energetskom piramidom dobijate realne šanse vaš život oblikovati spiritualno, svjesno, uz životnu radost i uspješno!

1999 smo ostvarili do tada najveći projekt s energetskim piramidama ® u južnoj Franzuskoj. Mjesto leži 60 km južno od Tuluza (Toulouse) na posebno jakoj magnetskoj struji u Pirinejima. Velika energetska piramida 9 m visine aktivira snažnu struju kozmičke energije. Time će prirodnoj oscilaciji magnetskog polja biti umodulirana viša frekvencija kao vodeća frekvencija za novo orijentiranje naših bioloških funkcija. Ta metoda nije nova, samo je tehnologija nova i prilagođena današnjim potrebama. Šamani od civilizacije nepromijenjenih naroda su uvijek radili sa takvim metodama, da pronađu prikladna mjesta stanovanja, da bi skrenuli štetu od svog naroda ili da govore sa Bogovima. Hramovi, pagode, i piramide starih kulturnih naroda su postavljeni na taj način. Oni su stvarali centralna mjesta za osvješćenje. Te metode su pale u zaborav. Energetske piramide reaktiviraju stara prirodna znanja na nov način. Sa energetskim piramidama Horusa ® stvaramo veoma mnogo, malih svetih mjesta, na kojima ponovo dolazimo do prisebnosti duha. Tako možemo riješiti aktuelne zadatke koje nam život postavlja.

Meditacijom pred energetskom piramidom dobivate nova iskustva. Vi mijenjate vaše opažanje. Vi aktivirate vaše sensitivne sposobnosti. To je isplativo svugdje u praktičnom životu! Ubrzo ćete vidjeti vaše zadatke u obuhvatnijoj i cjelovitoj međuovisnosti i pronaći nova rješenja. Horusove energetske piramide mogu nam pomoći riješiti naše aktuelne zadatke na praktičan i uspješan način.

Horusova poruka: « Dosad su napredak i propast postavljene u Božje ruke. Ali ja vam kažem, da ste vi sami izvor. Dakle ponašajte se odgovorno i smjestite se dobro na zemlji. Koristite mogućnosti koje su vam date za ispunjen život!»

Oszilographenmessung an einer Horus Energiepyramide aus dem Kyborg Institut

Mjerenje osciloskopom: 

  1. Slika ljevo: Neutralno mjerenje na ruci osobe za pokus
  2. Slika desno: Ako osoba za pokus dodirne energetsku piramidu C odmah počinje teći jaka energija  
Mjerenje otpora kože sa Energetske piramide iz Kyborg Instituta

Mjerenje otpora kože: Ako osoba dodirne model C odmah će se reducirati otpor kože. To je siguran dokaz za razgradnju stresa.

Normalne vrijednosti otpora kože kod ljudi u industrijski društvima je 50-60 kOhm  , vrijednost u piramidi C: 15-30 kOhm

Mjerenje energije meridijana s mjernim uređajem za akupunkturu marke Prognos

siva crta: neznatna energija, vrijednost nula

crveno polje: jake fiziološke promjene kroz energiju piramida nakon 5 minuta boravka u modelu D

zeleno polje: sat vremena kasnije veoma pozitivan priliv energije.

siva krivulja: veoma neuravnotežena energija, pacijent nije u dobrom stanju.

plava krivulja: kroz energiju piramida jaka promjena u cijelom meridijanskom sistemu.

Crvena krivulja: nakon sat vremena uravnotežena energija na visokom nivou.

Ta pozitivna energija zadržava se tjedan dana.

Ti pokusi su učinjeni sa velikim modelima. Molim zapazite da nije potrebno ući u energetsku piramidu.

Radi velikog energetskog polja dovoljno je ako se zadržimo u blizini.

Einen Kommentar schreiben: