ENERGETICKÉ PYRAMIDY

Převládá Nová duchovního cesty!

Modelka A | Modelka B | Modelka C | Modell D | Modell E | Modell F | Modell G

Pri konstrukci dodržujeme vybrané míry. Tato energie je bioaktivní. Je aktivována našimi myšlenkami. Tímto zpusobem máme rozhodující vliv na to, jak kreativne utváret naši budoucnost a harmonicky usporádat náš život.

Nechte se inspirovat! Stojíme dnes pred globálními problémy, které nutne vyžadují rešení a jsou zdolatelné, pokud se pozitivne orientovaní lidé zamyslí nad svými duševními silami. Casto vznikne pocit, že se bezmocne odevzdáváme stávajícím vztahum, že nemáme žádný vliv na všeobecnou pošetilost v politice a hospodárství. Se zvláštní silou energetické pyramidy už brzy zažijete, že se Vaše cíle snáze realizují, že Vaše sny budou skutecností. Energetická pyramida muže posílit náš duševní potenciál. Jen když použijeme naše duševní síly konstruktivne, zanecháváme našim detem svet, kde se vyplatí žít! Tímto zpusobem pracujeme na znovuobnovení zniceného životního prostredí. Musíme se rozpomenout na náš božský puvod! Kosmické vedomí žije v nás všech. Meli bychom je více vyjádrit v naších dílech.

Energetická pyramida® má symbolický charakter pro prirozenost cloveka. Je symbolem vecného života. Její forma se skládá z pozemské cásti, otevrené do kosmu, z kosmické cásti, která vše uzavírá a z organické osy, která symbolizuje pusobení Boha na zemi. Energetické pyramidy jsou vyznáním života: Opravdove žít znamená využít možnosti, které nám nabízí pozemský život! Kdo nemuže život už více prožívat, tomu chybí volnost, ve které dýchá duše. Jen ten, kdo má cas na odpocinek, bude také inspirován. To je predpokladem pro každou novou výzvu, pro pripravenost k velkým cinum.

Energetické pyramidy® nás povzbuzují k rozjímání nad krásou a k meditaci. Mohou nám dát podnety, které všichni potrebujeme.

Energetická pyramida® se vyrábí pro dum i zahradu. Propujcuje Vašim prostorám dech vyjímecnosti, její vyzarování nás ciní zvídavými a zve k rozjímání. Každé esoterické centrum, každá lécitelská praxe, která verí na prírodní metody, by si mela do místnosti postavit energetickou pyramidu, aby si touto energií usnadnovala a zefektivnila vlastní práci.

Mužeme nabíjet drahokamy a lécivé prostredky a cistit šperky. Zprávy lécitelu a lécitelských praktiku potvrzují naše zkušenosti práve tak, jako i psychiatri, psychoterapeuti nebo proutkari.

Horus Energetické Pyramidy Modelka G - Le Braquet

Čím větší modelů, 
čím více dopad jejich činnosti v oblasti Mentální!

N-S-Ausrichtung der Horus Energiepyramiden.
Kyborg Institut

Na každé pyramidy vnější stěnu, boční s kompasem na severu na jih, musí být sladěna!

Einen Kommentar schreiben: